ชีวิตง่าย ได้ทุกวัน” คำมั่นสัญญาใหม่จากกรุงศรี เพื่อให้ลูกค้ามีเวลาไปทำในเรื่องสำคัญของชีวิต

0
440

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เปิดตัวคำมั่นสัญญาและสโลแกนใหม่ “ชีวิตง่าย ได้ทุกวัน” ซึ่งจะนำไปใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรในเครือกรุงศรี เพื่อต่อยอดแบรนด์กรุงศรีให้สอดคล้องกับบริบทในยุคปัจจุบัน เชื่อมโยงกับความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า สะท้อนค่านิยมขององค์กร และช่วยผลักดันให้กรุงศรีเดินหน้าไปสู่เป้าหมายการดำเนินธุรกิจทั้งในวันนี้และวันหน้า

นางสาวมิ่งขวัญ พัฒนวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารแบรนด์และการตลาดองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การปรับแบรนด์และคำมั่นสัญญาของแบรนด์กรุงศรีในครั้งนี้ มีเป้าหมายหลักคือเพื่อเป็นทั้งแนวคิดและแนวปฎิบัติให้กรุงศรีมุ่งมั่นตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของโลกในปัจจุบันและอนาคต ที่สำคัญยังเป็นไปตามกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของกรุงศรีต่อไปอีกด้วย ผ่านจุดยืนของแบรนด์ที่ว่า กรุงศรีจะเป็นพันธมิตรที่มีเครือข่ายระดับโลก ส่งมอบความง่าย ผ่านนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้มีเวลาไปทำในสิ่งที่มีความหมายในทุกช่วงชีวิต”

นางสาวมิ่งขวัญ พัฒนวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารแบรนด์และการตลาดองค์กร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นับตั้งแต่ปี 2554 กรุงศรีได้ดำเนินธุรกิจบนแนวคิด “เรื่องเงิน เรื่องง่าย” หรือ “Make Life Simple” มาอย่างต่อเนื่อง และได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในภาคการเงินไทยด้วยการนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ทำให้เรื่องการเงินเป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม

“มาถึงวันนี้ เราตระหนักดีว่าในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อทุกแง่มุมของชีวิต ความง่าย หรือ Simplicity ยิ่งทวีความสำคัญและเป็นสิ่งที่ลูกค้ายิ่งมองหา เราจึงเพิ่มมิติเรื่องของความง่ายให้มากขึ้น จากความง่ายในมิติของเรื่องเงินและการทำธุรกรรมทางการเงิน มาเป็นความง่ายในมิติของโซลูชั่นทางการเงินที่ตอบโจทย์ การเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าวางใจ และการช่วยให้ลูกค้าใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น นำมาสู่คำมั่นสัญญาและสโลแกนภาษาไทยใหม่ “ชีวิตง่าย ได้ทุกวัน” ขณะที่สโลแกนภาษาอังกฤษยังคงเป็น “Make Life Simple” ซึ่งเป็นสโลแกนที่ลูกค้าคุ้นเคยและยังสื่อสารคำมั่นสัญญาของกรุงศรีที่ต้องการส่งมอบให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี”

“การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นมากกว่าแค่เชิงภาพลักษณ์หรือสโลแกน แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ มิติในการขับเคลื่อนองค์กรในเครือกรุงศรี คำมั่นสัญญา “ชีวิตง่าย ได้ทุกวัน” นี้จะเป็นแกนหลักและรวมเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร จากพนักงานสู่ลูกค้า ด้วยการมุ่งมั่นยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมโซลูชั่น ควบคู่กับการสร้างและส่งมอบประสบการณ์ที่ง่ายเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกอย่างที่กรุงศรีทำ ก็เพื่อให้ลูกค้ามี “ชีวิตง่าย ได้ทุกวัน” และเพื่อให้ลูกค้าได้มีเวลาไปทำในเรื่องสำคัญกับชีวิต” นางสาวมิ่งขวัญ กล่าวทิ้งท้าย

พร้อมกันนี้ กรุงศรีเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ สะท้อนคำมั่นสัญญา “ชีวิตง่าย ได้ทุกวัน” ครั้งแรกวันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2566) สามารถรับชมพร้อมกันได้ตั้งแต่วันนี้ เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ผ่าน YouTube หรือ Facebook Krungsri Simple หรือข้อมูลเพิ่มเติมคลิก www.krungsri.com/makelifesimple

#กรุงศรี #ชีวิตง่ายได้ทุกวัน #krungsri

 

เกี่ยวกับกรุงศรี
กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไทยด้านสินทรัพย์ สินเชื่อ และเงินฝาก และเป็นหนึ่งในหกสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (D-SIB) โดยดำเนินธุรกิจมานานถึง 77 ปี กรุงศรีเป็นบริษัทในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก กลุ่มกรุงศรีให้บริการทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร ทั้งในด้านสินเชื่อเพื่อรายย่อย การลงทุน การบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอันหลากหลายแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้า SME และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 615 สาขา (เป็นสาขาที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบปกติ 575 สาขาและสาขาที่ให้บริการเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 40 สาขา) และช่องทางการขายกว่า 32,845 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ กรุงศรียังเป็นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีจำนวนบัญชีบัตรเครดิตและสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ/สินเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า 9.8 ล้านบัญชี และเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ชั้นนำ (กรุงศรี ออโต้) พร้อมทั้งมีบริษัทบริหารจัดการกองทุนที่มีอัตราเติบโตสูงที่สุดแห่งหนึ่ง (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด) ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อย (บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)) อีกด้วย

กรุงศรีมีพันธสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริษัทในเครือได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในไทยและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

เกี่ยวกับมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG)
มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันทางการเงินชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงโตเกียว ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานในการดำเนินธุรกิจกว่า 360 ปี MUFG มีเครือข่ายสำนักงานราว 2,400 แห่ง ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลกและมีพนักงานกว่า 170,000 คน MUFG นำเสนอบริการทางการเงินที่หลากหลายครอบคลุมทั้งธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ทรัสต์แบงก์กิ้ง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อเพื่อรายย่อย ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธุรกิจเช่าซื้อ MUFG มีเป้าหมายที่จะเป็น “กลุ่มสถาบันทางการเงินที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลก” ด้วยการผสานศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองทุกความต้องการทางการเงินของลูกค้าโดยคำนึงถึงสังคมและการแบ่งปันสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืน MUFG จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นาโกยา และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MUFG กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.mufg.jp/english

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
บริษัท สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
(ในนามของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ฝ่ายสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
วรัชญ์อร มโนมัยรัตน์ (ยิ้ม) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 02-653-2717 หรือ 081-854-9946 โทรศัพท์: 02-296-4023
อีเมล yim@spark.co.th อีเมล: Krungsri.PR@krungsri.com