ชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมนักลงทุนไทย เยี่ยมชม TQM

0
1432

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน (ลำดับที่ 11 จากซ้าย) และ  ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(ลำดับที่ 12 จากซ้าย) บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมนักลงทุนไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ฯ ณ ทีคิวเอ็ม สำนักงานใหญ่ ถนนลาดปลาเค้า เมื่อเร็วๆ นี้