งาน “วันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี” วช. เชิญชวนมาเที่ยวชม ชิมเพลิน เดินช็อป สับปะรด “ไม่เป็นสับปะรด” หนึ่งในผลงานวิจัยใน “ตลาดงานวิจัย” รวมผลงานวิจัยกว่า 50 ผลงาน

0
851

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวนประชาชน ชิม ซ็อป เพลิน เดินตลาดงานวิจัย โดยฝีมือคนไทย ในงานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี 63 ปี วช. มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา พัฒนาไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ซึ่ง วช. นำผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก วช. และต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้มานำเสนอเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักช็อป หนึ่งในผลงานกว่า 50 ผลงาน ได้แก่ผลงานวิจัย “ไม่เป็นสับปะรด” ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลิกา โพธิ์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ กล่าวว่า ผลงานวิจัย “ไม่เป็นสับปะรด” ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. ในโครงการ “การสร้างนวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน “วิถีเกษตร นา ไร่ สวน” เครือข่ายคนร่วมสมัย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม”

เนื่องจากชุมชนยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมีจำนวนน้อย รวมทั้งชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดทักษะด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว การทำการตลาด การใช้เทคโนโลยีและไม่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงต้องการการพัฒนาความรู้ ด้วยกระบวนการวิจัยช่วยท้องถิ่นเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวการเพิ่มรายได้ และลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลิกา โพธิ์หิรัญ กล่าวต่อว่า ได้นำผลิตภัณฑ์ชีสพายสับปะรด สับปะรดเคี้ยวหนึบน้ำสับปะรด 100% พร้อมดื่น ผงหมักเนื้อนุ่ม และน้ำพริกสับปะรด มาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในราคาพิเศษ จึงขอเชิญประชาชนมาที่บูทผลงานวิจัย “ไม่เป็นสับปะรด” ในงานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี 63 ปี วช. มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา พัฒนาไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 25 – 28 ตุลาคม นี้