งานมอบรางวัล Bancassurance Award 2021

0
687

วรางค์  ไชยวรรณ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วิญญู ไชยวรรณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) จัดงานมอบรางวัล Bancassurance Award 2021 โดยมี สุวดิศ  ดิสถาพร, ประภาส  ทองสุข, สุธีร์  โล้วโสภณกุล, ตัน คีท จิน, เอกสิทธิ์  พฤฒิพลากร, และลิม ยอง เทียน คณะผู้บริหารธนาคาร ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ 

เรียงจากซ้ายไปขวา

 1. คุณสุวดิศ ดิสถาพร      ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารช่องทางการขาย ธุรกิจรายย่อย

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

 1. คุณประภาส ทองสุข     รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

 1. คุณสุธีร์ โล้วโสภณกุล     ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

 1. คุณพอล วอง ชี คิน     กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

 1. คุณวรางค์  ไชยวรรณ     กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ. ไทยประกันชีวิต 

 1. คุณวิญญู ไชยวรรณ     รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ. ไทยประกันชีวิต 

 1. คุณตัน คีท จิน         รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจรายย่อย

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

 1. คุณเอกสิทธิ์  พฤฒิพลากร     
  1. ผู้บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อย

  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

  1. คุณลิม ยอง เทียน     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์

  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย