คาลเท็กซ์ พัฒนาชุมชนเพื่อสังคมน่าอยู่ ภายใต้โครงการ “คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน” ปีที่ 10

0
1367

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ นำโดย ดร. ศรุต วิทยารุ่งเรืองศรี ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายกิจการองค์กร (กลาง) และ นายพรชัย พึ่งคุณไตรรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (ที่ 2 จากขวา) จัดกิจกรรม “คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน” ปีที่ 10 เดินหน้าพัฒนาชุมชนเพื่อนบ้านใกล้เคียงบริเวณที่ทำการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม มุ่งหวังให้ชาวชุมชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งในปีนี้ได้ร่วมพัฒนาปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ มอบถุงยังชีพ และอุปกรณ์เพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับชาวชุมชน พร้อมยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของชุมชนกว่า 400 ครัวเรือน โดยมี นางมะลิ ธิติธนธนกุล ประธานชุมชนโรงสี (ที่ 3 จากขวา) และ นางบุญพิศ ฟ้อนกระโทก ประธานชุมชนคาลเท็กซ์ (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ลานกีฬา ชุมชนโรงสี ถนนพระรามที่ 3 กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้