คาลเท็กซ์ พัฒนาชุมชนเพื่อสังคมน่าอยู่ ภายใต้โครงการ “คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน” ปีที่ 10

0
1624

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมันคุณภาพระดับโลกภายใต้แบรนด์  “คาลเท็กซ์” จัดกิจกรรม “คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน” ปีที่ 10 เดินหน้าพัฒนาชุมชนเพื่อนบ้านใกล้เคียงบริเวณที่ทำการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ร่วมปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ มอบถุงยังชีพ และอุปกรณ์เพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับชาวชุมชน พร้อมยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของชุมชนกว่า 400 ครอบครัว แก่ชุมชนโรงสีและชุมชนคาลเท็กซ์ บริเวณถนนพระรามที่ 3 

ดร. ศรุต วิทยารุ่งเรืองศรี ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “นอกเหนือจากการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ “Smart Value for All” แล้ว บริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพสังคม และชุมชนที่ดีไปพร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะการพัฒนาชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับที่ทำการบริษัทฯ อย่าง ชุมชนโรงสี และชุมชนคาลเท็กซ์ บริเวณถนนพระรามที่ 3 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรม “คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน” มาต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สนับสนุน ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งหวังให้ชาวชุมชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยล่าสุดในปีนี้เราได้ร่วมพัฒนาปรับปรุงพื้นที่สาธารณะและติดตั้งเต็นท์ผ้าใบเพื่อป้องกันแดดและฝน พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับเพื่อนบ้านในชุมชนโรงสีและชุมชนคาลเท็กซ์ กว่า 400 ครัวเรือน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง”

นางมะลิ ธิติธนธนกุล ประธานชุมชนโรงสี และ นางบุญพิศ ฟ้อนกระโทก ประธานชุมชนคาลเท็กซ์ ได้กล่าวถึงความรู้สึกกับกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “ขอขอบคุณเชฟรอนเป็นอย่างมาก ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและดูแลชุมชนของเราอย่างดีมาโดยตลอด แม้ในช่วงที่เราต้องเผชิญกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและเดือดร้อนจากการระบาดของโควิด-19 เชฟรอนก็ได้แสดงความห่วงใยต่อชุมชน และยังได้มอบสิ่งของเพื่อแบ่งเบาความทุกข์ยาก พวกเราดีใจที่ทางเชฟรอนให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปี”

อนึ่ง  “คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน” เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่คาลเท็กซ์มุ่งมั่นเดินหน้าสานต่อมาอย่างต่อเนื่อง เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญของบริษัทฯ ในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในการทำกิจกรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด