คอนเสิร์ตการกุศล Love Is Hear

0
1605

นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่าย      โตโยต้า จำกัด ร่วมด้วยกลุ่มเพื่อนจิตอาสา Love Is Hear, ศิลปิน, ผู้สนับสนุนการจัดงานและผู้ชม มอบรายได้จากการจัด คอนเสิร์ตการกุศล Love Is Hear จำนวน 2,021,606.81 บาท (สองล้านสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อย หกบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) ให้แก่ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นายศุขสนั่น     โชติกเสถียร ประธานกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ที่ 4 จากซ้าย)        เป็นตัวแทนรับมอบ ณ หอประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อเร็วๆ นี้