ความรู้สึกดีๆ…ที่เยาวชนมีต่อการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL

0
376

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ณ เวทีการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 ระดับกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้น ณ MCC HALL ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับผู้เข้าประกวดฯทุกคนว่ายินดีที่กรุงเทพมหานครได้มีเวทีสร้างสรรค์ เวทีของการท้าทายความสามารถสำหรับเยาวชนคนเก่งและดี ทราบว่าการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับกรุงเทพมหานครในวันนี้

ซึ่งเป็นภาคสุดท้าย นอกจากเป็นเวทีการคัดเลือกของเยาวชนกรุงเทพมหานครแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ตัวแทนเยาวชนจากจังหวัดต่างๆเข้าร่วมด้วยในฐานะผู้แทนกรุงเทพมหานคร หน่วยงานหลักในโครงการTO BE NUMBER ONE ขอให้ทุกคนได้ภาคภูมิใจว่า ได้ทำหน้าที่ตามหาฝันของตัวเอง โดยไม่ปล่อยให้โอกาสดีๆผ่านเลยไป ขอให้ทุกคนได้ตระหนักและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ทรงให้ความสำคัญกับพวกเรา ให้ได้ค้นพบข้อดีที่เป็นจุดเด่นของตัวเอง รวมทั้งได้รับโอกาสการพัฒนาให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีความสามารถและพร้อมที่จะก้าวออกมายืนอยู่แถวหน้า เพื่อเป็นต้นแบบให้กับคนอื่น และขอให้กำลังใจเยาวชนคนเก่งและดีทุกคนซึ่งทำดีที่สุดแล้ว แม้ถ้าวันนี้ไม่ผ่านเข้ารอบแต่สิ่งที่ได้คือประสบการณ์ ทางข้างหน้ายังอีกยาวไกล และโอกาสของความสำเร็จมีเสมอสำหรับคนที่มุ่งมั่น พยายาม ไม่ท้อถอย

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในฐานะผู้แทนเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE กล่าวว่า TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบที่เป็นตัวของตัวเอง ค้นพบความสามารถ จุดดี จุดเด่นของตัวเอง แล้วสามารถพัฒนาต่อยอด เพื่อก้าวออกมายืนอยู่แถวหน้า เป็นต้นแบบให้กับเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ รวมทั้งได้มอบโอกาสและต่อยอดความสามารถ ความฝันของเยาวชน ให้ประสบความสำเร็จ ในเส้นทางที่ตัวเองชื่นชอบ เป็นที่ยอมรับ มีชื่อเสียงในระดับประเทศ ดังเป็นที่ประจักษ์ จนสามารถกล่าวได้ว่าสมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL มีพัฒนาการและ มีการเติบโตในชีวิตที่ดี
การประกวดในวันนี้ แม้จะเป็นเวทีระดับกรุงเทพมหานคร แต่การมายืน ณ จุดนี้ ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะทุกคนต้องผ่านการคัดเลือก ต้องผ่านเกณฑ์และคุณสมบัติที่กำหนดของโครงการ น้องบางคนยังเป็นตัวแทนของจังหวัดมาเข้าร่วมด้วย เป็นธรรมดาการประกวดย่อมมีคนที่ผิดหวังและสมหวัง ขอถือโอกาสนี้ แสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านเข้ารอบระดับประเทศ ซึ่งจะได้รับโอกาสเข้ารับการพัฒนาตนเองในบ้าน TO BE NUMBER ONE IDOLในช่วงเดือนเมษายน ขณะเดียวกันก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ผิดหวัง แม้จะไม่ชนะในเวทีวันนี้ แต่ทุกคนชนะใจตัวเอง ได้ก้าวผ่านความกลัวสู่ความกล้าอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นต้นทุนและแรงบันดาลใจให้เกิดความมุ่งมั่น พัฒนาตนเอง ให้ประสบความสำเร็จ ในเส้นทางที่ชื่นชอบต่อไป
หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE และที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE กล่าวว่าการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 ระดับกรุงเทพมหานครมีเยาวชนเข้าร่วมแสดงความสามารถทั้งสิ้น 248 คน มีผู้ผ่านเข้ารอบได้รับการคัดเลือกรวมทั้งสิ้น 10 คน แบ่งเป็น ฝ่ายชาย ได้แก่ TI 083 นายณัฐพงษ์ หงษ์ชุมแพ “บิ๊กซี” จ.สุรินทร์, TI 107 นายธีรภัทร จ่าภา “กัปตัน” จ.บุรีรัมย์, TI 143 นายสุธาศิน พรหมดี “ โอ๊ต” จ.เลย,TI 165 นายนพรัตน์ พระราช “บีม” จ.สระแก้ว , TI 177 นายพีระยศ สื่อหงวน “เป๊ปเปอร์” จ.นนทบุรี, TI 239 นายสุขุมนันท์ กองฉันทะ “ขนุน” จ.ลำพูน,TI 275 นายชัยวิชิต แห้วเพชร “ตงตง” จ.อุทัยธานี ฝ่ายหญิง ได้แก่ TI 030 น.ส.วรรณกานต์ ด้วงอิ่ม ”นิว” จ.พิจิตร,TI 100 น.ส.ษริญ พรหมมี “บูม” จ.ตรัง ,TI 184 น.ส.นันชพร กล่อมแก้ว “โอปอล์” จ.สระแก้ว –
TI 083 “บิ๊กซี” นายณัฐพงษ์ หงษ์ชุมแพ จ.สุรินทร์ หนึ่งในผู้ได้รับคัดเลือกฝ่ายชายเล่าว่า เริ่มประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL มาตั้งแต่เรียนชั้น ม.3 และเข้าประกวดต่อเนื่องมาทุกปี ปีนี้ได้เข้ารอบระดับจังหวัดแต่ไม่ผ่านรอบภาค จึงมาแข่งรอบกรุงเทพฯอีกครั้ง การมาประกวดในรอบนี้ตนเองมีความมั่นใจในจุดเด่นของตัวเองที่มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ คิดว่าสู้ได้ไม่แพ้ใคร ซึ่งก็ประสบความสำเร็จได้ผ่านเข้ารอบ ระดับประเทศ มองว่าโครงการ TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นโครงการที่ดี ทำให้เด็กหลายคนมีความกล้าแสดงออก ทั้งด้านการร้อง การเต้น การพูด อย่างเช่นตนเองเมื่อก่อนไม่กล้าแสดงออก เวลาขึ้นเวทีจะมือสั่นทุกครั้ง แต่พอได้เข้าประกวด IDOL ก็ทำให้เราได้พัฒนาตนเอง ทำให้เรากล้าจับไมค์ มีความมั่นใจในการพูดมากขึ้น เก่งขึ้น สำหรับสิ่งที่อยากจะพัฒนาถ้าได้เข้าไปเก็บตัวที่บ้าน IDOL จะเป็นด้านการเต้นและในด้านอื่นๆที่ทางบ้านจะเพิ่มเติมให้
TI 239 “ขนุน” นายสุขุมนันท์ กองฉันทะ จ.ลำพูน อีกหนึ่งในผู้ได้รับคัดเลือกฝ่ายชายเล่าว่าเข้ามาประกวดในโครงการนี้เพราะอยากเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆและอยากเจอเพื่อนใหม่ๆ เนื่องจากได้เห็นตัวอย่างจากรุ่นพี่ที่เคยเข้ามาประกวดหลายคน เช่น พี่มาเบล การได้เข้ามาร่วมกิจกรรมของ TO BE NUMBER ONE ทำให้เรามีโอกาสได้พัฒนาบุคลิกภาพได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการร้อง การเต้น ซึ่งตนเองเป็นคนถนัดด้านการร้องเพลง ตนเองมองว่าประสบการณ์ที่ได้จากการเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL จะสามารถนำไปต่อยอดได้ทั้งการเรียน การทำงาน อยากขอบคุณทูลกระหม่อมฯที่ได้สร้างโครงการนี้ขึ้นมา และให้โอกาสกับเด็กทุกคนรวมทั้งตนเองทำให้ได้พัฒนาตนเองไปได้อีกเรื่อยๆ
TI 275 “ ตงตง” นายชัยวิชิต แห้วเพชร จ.อุทัยธานี อีกหนึ่งในผู้ได้รับคัดเลือกฝ่ายชายเล่าว่า ปีนี้มาประกวดเป็นครั้งที่ 2 ครั้งที่ผ่านมาได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการจึงนำมาพัฒนา ปรับปรุงโชว์ของตนเองทั้งด้านการร้อง การเต้น บุคลิกภาพ มาในปีนี้ใช้สไตล์การร้องเป็นแนวสดใส น่ารัก ให้เหมาะกับบุคลิกตัวเองที่เป็นคนขี้เล่น ทำให้สามารถผ่านเข้ารอบ ระดับประเทศได้ มองว่าการเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ทำให้เราสามารถนำเอาประสบการณ์ที่ได้รับไปถ่ายทอดสอนน้องๆ อย่างเช่นตนเองเป็นคนชอบการร้องเพลงอยู่แล้ว ร้องได้หลายแนวเพลง ก็สามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ช่วยครอบครัว อยากให้กำลังใจเพื่อนๆที่เข้ามาประกวดว่า อย่าท้อ ถ้ามาแล้วยังไม่ได้ก็มาใหม่ได้อีกถ้าอายุยังไม่เกิน โอกาสยังไม่ได้หมดแค่นี้ ถ้าไม่ได้ก็ถือเป็นประสบการณ์ แต่ถ้าได้ก็คือความสำเร็จของเรา
TI 100 “บูม” น.ส.ษริญ พรหมมี จ.ตรัง หนึ่งในผู้ได้รับคัดเลือกฝ่ายหญิง เล่าว่าเหตุผลที่เข้ามาประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL เพราะมีความสนใจในโครงการ TO BE NUMBER ONE IDOL ว่าเป็นโครงการที่ดีเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถและได้เห็นตัวอย่างจากรุ่นพี่ IDOL รุ่นที่ 12 ที่ประสบความสำเร็จ การเข้ามาประกวดครั้งนี้ทำให้ตนเองมีโอกาสได้พัฒนาให้มีความมั่นใจ มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น ถ้าได้เข้าไปเก็บตัวในบ้าน IDOL ก็อยากจะฝึกฝนพัฒนาด้านการร้อง การเต้นเพิ่มเติม สำหรับมุมมองของตนเองต่อการเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL มองว่านอกจากจะมีความสามารถด้านการร้อง การเต้นแล้ว ก็ควรต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเพื่อนคนอื่นๆได้ มีความซื่อสัตย์ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
TI 099 “อเล็กซ์” นายอเล็กซ์ซานเดอร์ มิลน์ จ.นครราชสีมา หนึ่งในผู้เข้าประกวดฝ่ายชายเล่าว่าแม้ปีนี้จะยังไม่ได้รับคัดเลือกก็ไม่ท้อจะกลับไปฝึกฝนเรื่องการร้องเพลงไทยให้คล่องและสามารถออกเสียงได้อย่างชัดเจนมากขึ้น แล้วปีหน้าจะกลับมาแข่งขันใหม่ เพราะตนเองมองว่าการเข้ามาประกวดในโครงการ TO BE NUMBER ONE IDOLคือการได้มาทำตามความฝัน ความชอบของตนเอง จากแต่ก่อนไม่เคยคิดว่าตนเองจะเต้นได้ แต่พอได้มาฝึกซ้อมเพื่อเข้าประกวดก็สามารถทำได้ และก็เริ่มชอบมากขึ้น มองว่าการเต้นเป็นการออกกำลังกายที่ดี และทำให้กล้าแสดงออก การเข้ามาประกวดทำให้ได้รู้จักเพื่อนที่มาจากหลายจังหวัด ทำให้ได้รับประสบการณ์ที่ไม่เคยได้มาก่อน เช่น ความรู้สึกตื่นเต้นขณะที่ขึ้นเวที ทำให้เรารู้จักควบคุมอารมณ์เพื่อให้โชว์ออกมาได้อย่างสมบูรณ์ อยากบอกเพื่อนๆว่าถ้าจะมาประกวดในเวทีนี้ต้องฝึกฝนให้ดี ให้เรียนรู้สไตล์ที่ตนเอง ก่อนที่จะเข้าประกวด