ความรู้สึกของเยาวชนผู้ร่วมกิจกรรม“ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง” รุ่นที่ 28

0
314

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวชนสมาชิก “ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง” รุ่นที่ 28 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี

โดยมีแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นผู้นำในการกล่าวรายงาน โดยกล่าวว่าข้าพระพุทธเจ้า แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต รู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าพระบาท เสด็จมาทรงปิด “ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง” รุ่นที่ 28 ในวันนี้
ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง หรือ TO BE NUMBER ONE CAMP เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีแนวคิดเพื่อให้โอกาสและทางเลือกแก่เด็กและเยาวชนที่เท่าเทียมกันที่จะได้รับการพัฒนาทักษะทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม อย่างถูกต้องและเหมาะสม ไปพร้อมกับความสนุกสนานเพลิดเพลินมุ่งให้เยาวชนเรียนรู้อย่างผ่อนคลาย และมีความสุข ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ได้ประสบการณ์และมีเพื่อนใหม่ ทำให้เกิดสังคม เกิดเครือข่ายให้เยาวชนได้ฝึกช่วยเหลือตัวเอง รู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกับคนอื่นโดยใช้กระบวนการกลุ่ม สร้างการเปลี่ยนแปลงจาก“ภายใน” เช่น การค้นพบความสามารถของตนเอง การนับถือ ภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเอง โดยให้เยาวชนเลือกทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจและชื่นชอบ มีอาจารย์หรือผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็น Idol ของเยาวชน ใช้วิธีการสอนหรือฝึกฝนแบบไม่กดดัน ซึ่งมีความเหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนและสอดคล้องกับแนวคิดของโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่เน้นแนวคิดการเรียนรู้สำหรับเยาวชนในลักษณะ Play and Learn ใช้กิจกรรมเป็นสื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ เพื่อให้เติบโตเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ มีความคิดเชิงบวก ไม่ท้อถอย อะไรง่ายๆ มีความพยายาม รู้จักเสียสละ อดทน มีความภาคภูมิใจและมั่นใจในตัวเอง สามารถดำเนินชีวิตต่อไปในสังคมได้อย่างมีความสุข

ในโอกาสนี้มีเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE CAMP รุ่นที่ 28 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนกล่าวแสดงความรู้สึกต่อหน้าพระพักตร์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน
นายศุภกฤต รุ่งศิลา “บอส” จากโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่าสวัสดีครับทูลกระหม่อมฯ กระผมนายศุภกฤต รุ่งศิลา ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม รุ่นที่ 21 และสมาชิก TO BE NUMBER ONE CAMP รุ่นที่ 28 ตัวกระผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่ชื่นชอบการทำกิจกรรมและมีความฝันเหมือนกับคนอื่นๆ แต่มักถูกปฏิเสธเพียงเพราะว่าทุกคนมองว่าผมเป็นเด็กห้องท้ายๆเป็นเด็กที่ไม่เอาไหน ทำอะไรก็ไม่สำเร็จ แต่โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ให้โอกาสกับผมไม่เคยมีคำว่าแบ่งแยก มีแต่ให้พลังบวกดีๆ ผมได้เริ่มทำกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ซึ่งเป็นก้าวแรกและเป็นความภาคภูมิใจสำหรับผมมากๆ เพราะในปีนั้นผมได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน ผมได้คลุกคลีและเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานในชมรม จนได้รับโอกาสต่างๆอีกมากมาย เช่น การเป็นวิทยากร การจัดตั้งชมรม และการขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ภายในจังหวัด เป็นวิทยากรสอนเต้น เป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุของจังหวัด และที่ภาคภูมิใจที่สุดคือการได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม รุ่นที่ 21 เพราะนี่เป็นการพิสูจน์ให้ใครหลายๆคนได้เห็นแล้วว่า เด็กห้องท้ายๆ อย่างผมก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและจังหวัดของผมได้

ผมขอขอบคุณทูลกระหม่อมฯที่ไม่เคยทอดทิ้งเยาวชนทุกคนในวันที่เหนื่อยหรือท้อใจ ยังมีพระองค์ท่านเป็นกำลังใจและแรงผลักดันอยู่เสมอ ขอขอบคุณโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่เป็นบ้านและครอบครัวที่อบอุ่นและเป็นประตูสู่ความสำเร็จที่สำคัญของผม ผมขอสัญญาว่าผมจะเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE ตลอดไปและเมื่อผมโตขึ้น ผมจะเป็นแรงผลักดันและสนับสนุนเด็กและเยาวชนทุกคนเหมือนที่โครงการTO BE NUMBER ONE ได้มอบให้กับผมครับ ผมรักทูลกระหม่อมฯครับ

นางสาวยศสินันท์ แทบทาม “นีออน” จากโรงเรียนนาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา กล่าวว่าสวัสดีค่ะทูลกระหม่อมฯหนูชื่อนางสาวยศสินันท์ แทบทาม เป็นประธานชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และยังเป็นผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนนาทวีวิทยาคมอีกด้วยค่ะ หนูรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เป็นตัวแทนเพื่อนๆกล่าวความรู้สึกแก่ทูลกระหม่อมฯค่ะ หนูรู้สึกว่าการได้มาเข้าแคมป์ TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 28 ในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่วิเศษมาก ทำให้พวกเราเด็กทูบีได้มารู้จักกัน ทำกิจกรรมและสนุกสนานร่วมกัน ฝึกให้หนูกล้าคิด กล้าทำกล้าแสดงออก และที่สำคัญคือมิตรภาพค่ะ ก่อนหน้านี้หนูเคยเป็นเด็กมีปัญหาคนหนึ่ง เอาแต่เก็บตัวร้องไห้กับตัวเองทุกวัน เพราะคุณพ่อของหนูเสียตอนหนูอายุได้ 13 ปีทำให้หนูขาดเสาหลักของครอบครัว และคุณแม่ก็ป่วยเป็นโรค SLE หรือโรคภูมิแพ้ตัวเอง ต้องเข้าโรงพยาบาล ทำให้หนูไม่มีความสุขเลย จนเมื่อย้ายมาเข้าโรงเรียนนาทวีวิทยาคมได้รู้จักกับชมรม TO BE NUMBER ONE หนูได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อม และทำให้หนูมีความสุขจนมาถึงวันนี้ จึงได้ลองทำกิจกรรมต่างๆกับชมรมสิ่งเหล่านี้ช่วยดึงหนูออกมาจากความเศร้า จนในวันนี้หนูได้มาเป็นแกนนำของชมรมได้ให้คำปรึกษาคนที่เคยมีปัญหาแบบหนู ทำให้หนูรู้สึกภูมิใจในตัวเอง แม้บางครั้งเพื่อนๆมักจะตั้งคำถามว่า “เอาแต่ทำกิจกรรมจะพาตัวเองรอดไหม” แต่หนูทำได้ หนูมุ่งมั่นพัฒนาตนเองจนประสบความสำเร็จและทุกคนได้เห็น “เพราะการเรียนสอนให้คนมีงานทำ กิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น” ครอบครัว TO BE NUMBER ONE บ้านของพวกเราหลังนี้ ได้เข้ามาเติมเต็มความสุขที่หนูไม่เคยมีมาก่อน หนูจึงอยากขอบคุณทูลกระหม่อมที่เป็นเสมือนศูนย์รวมใจของพวกเราและคอยสนับสนุนพวกเรา ขอบคุณโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ทำให้หนูสามารถเดินหน้าในชีวิตต่อได้อย่างภาคภูมิ เป็นคนที่มีประสิทธิภาพ เป็นคนเก่งและเป็นคนดี สมกับคำว่า “เก่งและดี TO BE NUMBER ONE”
ในขณะที่นางสาวอรนภา กลิ่นศร “นิ้ง” จากโรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดนครปฐม กล่าวว่าสวัสดีค่ะทูลกระหม่อมฯ หนูชื่อนางสาวอรนภา กลิ่นศร ชื่อเล่น นิ้ง มาจากโรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดนครปฐมค่ะ หนูอยากบอกทูลกระหม่อมว่าหนูรู้สึกดีใจที่ได้รับโอกาสได้มาเรียนรู้ ในค่าย TO BE NUMBER ONE แห่งนี้ ได้เรียนจิตวิทยา พัฒนาบุคลิกภาพจากคุณครูที่เก่งมากๆ ให้คำแนะนำเพื่อให้พวกเรามาพัฒนาตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมการสร้าง EQ ได้เรียนกิจกรรมเสริมกับด้านวิชาการที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความสามารถ ท้าทายตัวเอง ทำสิ่งที่ไม่ได้ทำมาก่อน ได้เข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัว TO BE NUMBER ONE เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม วันที่หนูจะมาค่าย หนูบอกกับตัวเองว่า หนูจะทำได้ไหม หนูไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อน แต่ตลอดระยะเวลา 6 วัน 5คืน กลับทำให้หนูเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าค่ายรุ่นที่ 28 นี้ มอบรอยยิ้มพลังงานบวกให้แก่พวกเรา เป็นความรู้สึกที่ออกมาจากใจและดีใจที่พวกเราได้มาอยู่ด้วยกัน ถึงแม้ว่าจะมาจากคนละจังหวัด แต่เราทุกคนก็สามารถปรับตัวเข้ากันได้ เราทุกคนได้เป็นครอบครัวเดียวกันที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร พวกเราทุกคนขอบคุณทูลกระหม่อมมากค่ะ ที่สร้างโครงการนี้ขึ้นมา ด้วยแรงกายและแรงใจ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังและเมตตาพวกเราเยาวชนทุกๆคน หนูมีความเชื่อมั่นว่า TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการที่สร้างคนขึ้นมาให้เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จะสามารถสร้างตนให้เป็นคนที่ดีในวันข้างหน้าได้ สุดท้ายนี้พวกเราจะตั้งใจ เก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์ ทำหน้าที่ของตัวเอง ช่วยเหลือผู้อื่น เพราะพวกเราคือ ครอบครัว TO BE NUMBER ONE ขอพระองค์ ทรงพระสเลนเดอร์และขอให้พวกเราทุกคน ขอบคุณทูลกระหม่อมพร้อมกันค่ะขอบคุณค่ะ
ด้านนายณัฐพงษ์ หงส์ชุมแพ “บิ๊กซี” จาก โรงเรียนบัวเชดวิทยา จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่าสวัสดีครับทูลกระหม่อมฯ กระผมนายณัฐพงษ์ หงษ์ชุมแพ ชื่อเล่น บิ๊กซี จากชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบัวเชดวิทยา จังหวัดสุรินทร์ เนื่องจากโรงเรียนบัวเชดวิทยามีเขตพื้นที่ติดกับชายแดนกัมพูชา ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงของการลำเลียงยาเสพติด รอบข้างผมจึงมีแต่ผู้เสี่ยงติดยาเสพติด ผมได้สมัครเข้าชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียน ตอน ม.3 ผมได้รับโอกาสให้ประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL นั่นเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผมกล้าแสดงออก กล้าพูด กล้าเต้น จนตอนนี้ผมได้เป็นแกนนำและประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบัวเชดวิทยา และวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้กล่าวความรู้สึกต่อหน้าทูลกระหม่อมฯ ผมอยากขอบคุณทูลกระหม่อมที่จัดตั้งทูบีแคมป์นี้ขึ้นมา ตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาจนถึงวันนี้ ผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง รู้จักการปรับตัวเข้ากับสังคมคนหมู่มาก ได้ฝึกทักษะหลายๆด้านที่ผมยังขาดอยู่ จากเป็นคนว่ายน้ำไม่เป็นแต่ค่ายนี้สอนให้ผมว่ายน้ำเป็นครับ กับข้าวที่นี่อร่อยมากกินอิ่มทุกมื้อ พี่เลี้ยงก็น่ารักกันทุกคนคอยช่วยเหลือผมและเพื่อนๆในทุกเรื่องเป็นอย่างดี ผมได้รับการโหวตจากเพื่อนๆในค่ายจนได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด Miss&Mr. TO BE CAMP 28 มันทำให้ผมรู้สึกถึงมิตรภาพดีๆของเพื่อนๆ ที่มีต่อผม ทูบีเราอยู่กันเป็นครอบครัว กลับไปผมคงคิดถึงค่ายและทุกคนมากๆเลยครับ สุดท้ายนี้ผมขอสัญญาว่าจะนำความรู้ ทักษะต่างๆที่ได้รับจากค่ายนี้ไปพัฒนาตัวผมเอง และพัฒนาชมรมในโรงเรียน และขยายไปยังเขตชุมชน สรรค์สร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนและพร้อมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดครับ