คลินิกแก้หนี้อะคาเดมี่ เปิดติวพิเศษ ที่ PIM

0
1543

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM โดยนายนิยต มาศะวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมทีมวิทยากรจาก “คลินิกแก้หนี้” ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนภายใต้แนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงิน “คลินิกแก้หนี้อะคาเดมี่ เปิดติวพิเศษวิชา แนะหนี้ การเงินดี๊ดี ชีวีสดใส” แก่นักศึกษาของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) โดยมี นายพรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ให้การต้อนรับ  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงิน การออมและหลักการบริหารจัดการหนี้อย่างมีระบบและประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ก่อนก้าวสู่ชีวิตการทำงานและป้องกันการเกิดปัญหาหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP  ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้