“ครูเบล” ผู้หญิงเก่ง ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ การเรียนในประเทศสิงคโปร์กว่า 7 ปี

0
1437

คุณศุภนุช ชือรัตนกุล (ครูเบล)  AEIS Educational Consultant, โดยได้รับเกียรติจากรายการ Thailand Today ทางสถานีโทรทัศ NBT World ร่วมพูดคุยและถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนในประเทศสิงคโปร์ กว่า 7 ปี ว่า เด็กไทยที่ต้องการเรียนโรงเรียนรัฐบาลที่ประเทศสิงค์โปร์ อันดับแรกต้องเข้าสนามสอบที่เรียกว่า Admissions Exercise for International Students (AEIS) ระบบการศึกษาของประเทศ สิงค์โปร์ โดยรัฐบาลประเทศสิงค์โปร์ออกข้อสอบเท่านั้น  

ปัจจุบันผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนที่ประเทศสิงคโปร์ เพราะ 1.มีระบบการศึกษาที่ดี 2.ไม่เน้นการท่องจำ แต่เน้นที่ความเข้าใจ และเน้นการใช้แอปพลิเคชั่นในการสอนเพื่อให้เด็กเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยเด็กจะเริ่มไปเรียนที่ประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่ช่วงอายุ 8 ขวบ และมากสุดคืออายุ 14 ปี สำหรับเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ ผู้สนใจเรื่องราวดี ๆ รับชมได้จาก Link นี้ รายการ Thailand Today ทางสถานี NBT World 

https://m.youtube.com/watch?v=BNJGr8Q6cpo&feature=share