ครั้งแรกของไทย “ทิพยประกันภัย”ผนึกกำลัง “จีเอเบิล” สร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ “iON GO Ultimate Safe Drive by TIP” ขับปลอดภัย ให้เงินคืนตลอดปี สูงสุด 65% ผ่าน iONCoins

0
1569

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านดิจิทัลอินชัวรันส์ ผนึกกำลังกลุ่มบริษัท จีเอเบิล ผู้นำในการให้บริการทางด้านดิจิทัลโซลูชัน สร้างปรากฏการณ์ใหม่ของการซื้อประกันภัยผ่านแอปพลิเคชัน iONGO (ไอออน โก) แอปฯอัจฉริยะช่วยในการขับรถปลอดภัย ชูจุดเด่นนวัตกรรม First Intelligent Smartphone Based – Pay How You Drive Insurance in Thailand เทคโนโลยีอัจฉริยะ ขับปลอดภัยจ่ายตามจริง ที่สะท้อนพฤติกรรมการขับรถและแสดงผลผ่านโทรศัพท์มือถือ นำผลลัพธ์มาเป็นรูปแบบของการจ่ายเบี้ยประกันภัย ส่งเสริมให้ลูกค้าขับรถปลอดภัย โดยจะได้รับ iON Coins (ไอออนคอยน์) เทียบเท่ากับมูลค่าเงินสูงสุด 65% ของเบี้ยประกันภัย ตั้งเป้าช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น    

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบัน ทิพยประกันภัยได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมรณรงค์เรื่องความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุเป็นประจำทุกปี รวมทั้งรณรงค์ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน เช่น การขับรถเร็ว การแซงกระชั้นชิด การปาดหน้า ฯลฯ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น ทิพยประกันภัยเล็งเห็นว่า พฤติกรรมการขับรถที่ดีจะช่วยลดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ในปัจจุบันลูกค้าประกันภัยรถยนต์ มี Pain Point ที่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยในอัตราที่เท่ากัน ไม่ว่าลูกค้าจะมีพฤติกรรมการขับรถดีหรือไม่ดีก็ตาม จึงเกิดแนวคิดที่ว่าลูกค้าที่มีพฤติกรรมการขับรถที่ดีควรจะได้รับอะไรตอบแทน ทิพยประกันภัยจึงได้ผนึกกำลังกับจีเอเบิล สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ เป็นครั้งแรกที่มีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจผ่านแอปiON GO ลูกค้าจะได้รับ iON Coins เทียบเท่ากับมูลค่าเงินสูงสุด 65%ของเบี้ยประกันภัย จากการขับรถดี ไม่มีเคลม ผ่านแอปฯ ตลอดทั้งปีความคุ้มครอง

นายสุเทพ อุ่นเมตตาจิต กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทจีเอเบิล เปิดเผยว่า “ในฐานะที่เป็นผู้นำทางด้านการให้บริการดิจิทัลโซลูชัน จีเอเบิลมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและร่วมสร้างธุรกิจ ดิจิทัลอินชัวรันส์ร่วมกับทิพยประกันภัย เพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจในรูปแบบประกันภัยดิจิทัลให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น จากความร่วมมือครั้งนี้จีเอเบิลคาดหวังว่า แอป iON GO และผลิตภัณฑ์ของทิพยประกันภัย จะสร้างความสะดวกสบายในการซื้อประกันภัยรถยนต์ให้แก่ลูกค้า พร้อมการมอบสิทธิพิเศษต่างๆ โดยแอปฯอัจฉริยะบนมือถือนี้จะประเมินความปลอดภัยในการขับรถของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ด้วยทิศทางการดำเนินธุรกิจในทิศทางเดียวกันเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านอินโนเวชั่นและธุรกิจดิจิทัล จีเอเบิลพร้อมที่จะสนับสนุนทิพยประกันภัยและร่วมพัฒนาธุรกิจดิจิทัลใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต

นายปวรุตม์ เลียวรักษ์โอฬาร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด iON GO กลุ่มบริษัทจีเอเบิลกล่าวว่า ภายใต้แนวคิด การสร้างสรรค์สังคมที่ดีกว่า (Better Society) ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน (Quality of life) และการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม (Fair Economy) ของแอปiON GO ทำให้ประกันภัยทุกประเภทที่สามารถซื้อได้ในแอปฯ มีความแตกต่างจากประกันภัยในตลาด เพราะความร่วมมือในครั้งนี้ทำให้เกิดนวัตกรรม First Intelligent Smartphone Based – Pay How You Drive Insurance in Thailand เทคโนโลยีอัจฉริยะ ขับปลอดภัยจ่ายตามจริง โดยแอปจะจับพฤติกรรมการขับรถหลายด้าน เช่น ความเร็วที่ขับรถ อัตราเร่ง อัตราเบรก พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ และการใช้ความเร็วในเขตชุมชน มาประมวลผลเป็นคะแนนของผู้ใช้แต่ละบุคคล ซึ่งยิ่งขับรถดีเก็บสะสมคะแนนได้เยอะก็ยิ่งได้รับ iON Coins เพื่อนำไปแลกสิทธิพิเศษได้มากมาย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือลูกค้าสามารถใช้แอปฯ iON GO ผ่านสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งทุกคนมีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องติดอุปกรณ์หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ทิพยประกันภัยได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ iON GO Ultimate Safe Drive by TIP” ขับปลอดภัย ให้เงินคืนตลอดปี พิศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจผ่านแอป iON GO และมีพฤติกรรมการขับรถที่ดี ไม่มีเคลม จะได้รับเป็น iON Coins เทียบเท่ากับมูลค่าเงินสูงสุด 65% ของเบี้ยประกันภัย ผ่านแอปฯ iON ตลอดทั้งปีความคุ้มครอง เพื่อสร้างพฤติกรรมการขับรถปลอดภัย และหลังจากต่ออายุประกันภัยรถยนต์ ยังได้รับส่วนลดประวัติดีกรณีไม่เคลม อีกด้วย

ผู้สนใจสามารถดาวโหลด แอป iON GO ได้ฟรี! ทาง Google Play และทา AppStoreหรือสอบถามข้อมูลได้ที่แฟนแพจ iON GO www.facebook.com/iONgoApp/