ครอบครัวศุภาลัยสายใยรัก ครั้งที่ 33

0
1225

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ โรงแรม ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สระบุรี จัดกิจกรรม “ครอบครัว​      ศุภาลัยสายใยรัก ครั้งที่ 33” เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัว​            ศุภาลัย โดยวิทยากรแพทย์หญิงรุจิรา มังคละศิริ มอบธรรมบรรณาการแก่ครอบครัวศุภาลัยกับแนวทางฝึกภาวนาจิตด้วยกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดต่อเนื่องทุกปี ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ประทับใจ

และศุภาลัยได้คำนึงถึงสุขอนามัย และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยมีมาตรการป้องกันรูปแบบ New Normal เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมในครั้งต่อไปได้ที่ Line@, บอร์ดประชาสัมพันธ์ในโครงการ หรือติดต่อสอบถามที่นิติบุคคลฯ โครงการ