คปภ. โชว์ผลตอบรับงาน TIF 2021 เกินคาด ดึงคนจากทั่วมุมโลกเข้าร่วมงานสำเร็จ ยอดซื้อประกันในงานทะลุเป้า เผยปีหน้าจัดยิ่งใหญ่กว่าเดิม

0
1306

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน คปภ. ได้จัดงาน “Thailand InsurTech Fair 2021” เมื่อวันที่ 26-30 ตุลาคม 2564 ภายใต้แนวคิด “InsurTech for all and for the next normal” โดยปีนี้ได้ปรับรูปแบบการจัดงาน “สัปดาห์ประกันภัย” ซึ่งได้ริเริ่มและบูรณาการร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย มาตั้งแต่ปี 2552 จากการจัดกิจกรรมออกบูธนิทรรศการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัย การเงินและการลงทุน และการให้ความรู้ด้านการประกันภัยภายในงาน เป็นรูปแบบออนไลน์ Virtual 360° ครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังของภาคอุตสาหกรรมประกันภัยที่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและการให้บริการประชาชน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมประกันภัยของไทยให้ก้าวไกล และพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีประกันภัย หรือ “InsurTech Startup Hub” ในอนาคต

สำหรับผลตอบรับของการจัดงาน “Thailand InsurTech Fair 2021” นับว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ทั้งด้านการพลิกโฉมรูปแบบการจัดงาน และจำนวนผู้เข้าชมงานจากทั่วมุมโลกทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 26-30 ตุลาคมที่ผ่านมา รวม 5 วัน กว่า 100,00 ราย และคลิกเข้าร่วมกิจกรรมภายในโซนต่าง ๆ กว่า 710,000 คลิก แบ่งเป็น Seminar Room งานสัมมนาวิชาการมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนากว่า 35,000 ราย Exhibition Hall รูปแบบ Virtual Booth มีผู้สนใจเข้าชมเทคโนโลยีและซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยกว่า 62,000 ราย และ Main Stage จัดแสดงด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านประกันภัย มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 45,000 ราย นอกจากนี้ ภายในโซน Business Matching การจับคู่ทางธุรกิจผ่านการพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล และสานสัมพันธ์ทางธุรกิจ เพื่อต่อยอดการเติบโตของบริษัทในวงการประกันภัย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมพูดคุยธุรกิจกว่า 500 ราย รวมทั้งได้รับความสนใจจากกลุ่ม Startup ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศเข้ามานำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ และสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดในอุตสาหกรรมประกันภัยในอนาคตได้

ส่วนยอดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยภายในงาน มีเบี้ยประกันภัยสูงถึง 732 ล้านบาท รวมกว่า 15,000 กรมธรรม์ แบ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มีเบี้ยประกันภัย 652 ล้านบาท 6,834 กรมธรรม์ ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย มีเบี้ยประกันภัย 80 ล้านบาท 8,412 กรมธรรม์ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการนิยมและมียอดจำหน่าย ในส่วนของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ได้แก่ ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ ประกันสุขภาพ และประกันชีวิตควบการลงทุน ในส่วนของผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประกันอัคคีภัย และประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับปัจจัยที่ดึงดูดประชาชนให้เข้าชมงาน “Thailand InsurTech Fair 2021” ในครั้งนี้คือ รูปแบบการจัดงานที่ปรับเป็นแบบออนไลน์ Virtual 360° ซึ่งสอคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่สามารถเข้าชมได้ง่าย สะดวกและตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งทาง Smart Phone หรือคอมพิวเตอร์ นับเป็นการปรับโมเดลและยกระดับการจัดงานแบบพลิกโฉมโดยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้อย่างแท้จริงของสำนักงาน คปภ. อีกทั้งในด้านวิชาการ ในปีนี้มีการจัดสัมมนาโดยมีวิทยากรชั้นนำระดับแนวหน้าจากทั่วโลกกว่า 30 ท่าน มาร่วมให้ความรู้ในเนื้อหาที่เข้มข้นและน่าสนใจในทุก Section นอกจากนี้ ยังมีบริษัทประกันภัยชั้นนำที่มาร่วมออกบูธด้านนวัตกรรม InsurTech และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศกว่า 100 บูธ ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถรับชมกิจกรรมและหัวข้อสัมมนาย้อนหลังได้ทาง www.tif2021.com จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ในวันนี้ นอกจากจะมีการแถลงข่าวผลการจัดงาน “Thailand InsurTech Fair 2021” แล้ว ยังมีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ภายในงานมากกว่า 25 รางวัล มูลค่ารวมสูงถึง 1,000,000 บาท โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลใหญ่ ทองคำหนัก 10 บาท มูลค่ากว่า 300,000 บาท คือ คุณวิรุฬห์ ภู่พันธ์ ผู้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ จำนวน 1 ฉบับ และยังมีรางวัลทองคำหนัก 5 บาท มูลค่ากว่า 150,000 บาท ก็คือ คุณณัฐชญา หวังวัฒนกิจ

“ต้องขอบคุณภาคอุตสาหกรรมประกันภัย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่บูรณาการร่วมกันจัดงาน TIF ครั้งแรกจนประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ผลการตอบรับของการจัดงานในครั้งนี้ ทั้งจากตัวเลขผู้ร่วมงานและยอดซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยภายในงาน สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของประชาชนเกี่ยวกับการประกันภัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัย จึงนับว่าเป็นปีแห่งการบุกเบิกการจัดงานแบบออนไลน์ของภาคอุตสาหกรรมประกันภัยที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และยังเป็นการประกาศว่าภาคอุตสาหกรรมประกันภัยพร้อมที่จะปรับตัวต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในยุค New Normal and Next Normal รวมไปถึงเรื่องของ Digital Disruption ที่บริษัทประกันภัยจำเป็นต้องมีการปรับตัวในการรับเทคโนโลยีมาใช้ โดยมั่นใจว่าในปีหน้าการจัดงาน “Thailand InsurTech Fair 2022” จะยิ่งใหญ่กว่าปีนี้แน่นอน” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย