คปภ. ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัย กรณีเพลิงไหม้ บ้านเรือน-ร้านค้า “ตลาด 100 ปี บ้านแพ้ว” จังหวัดสมุทรสาคร

0
1420

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ตลาดริมน้ำ 100 ปี หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยเพลิงได้ลุกไหม้บ้านเรือนและร้านค้าเสียหาย 18 หลัง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เบื้องต้นได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และสำนักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดสมุทรสาคร เร่งช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายอย่างเร่งด่วนผ่าน Platform การรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักงาน คปภ. จังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการประกันภัยให้กับผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างใกล้ชิดแล้ว รวมทั้งติดตามและตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยของบ้านเรือน และร้านค้าที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้ระบบประกันภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับความเสียหายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

ทั้งนี้ ได้รับรายงานจากสำนักงาน คปภ. จังหวัดสมุทรสาคร ว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่ามีร้านค้าที่ถูกเพลิงไหม้ แต่ไม่ปรากฎผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยมีร้านค้าที่ถูกเพลิงไหม้ 3 แห่ง ได้ทำประกันภัยคือ ร้านค้าชื่อ “อาดัม” ของนายสุพจน์ บุญฤทธิ์ เลขที่ 178/14 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ทำประกันภัยอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัย ไว้กับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 12001-028-150071262 เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 14 กันยายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 14 กันยายน 2564 จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,305,000 บาท ร้านขายกระเป๋าและรองเท้า ของนายพสิษฐ์ บ้านเกาะใต้ เลขที่ 86 หมู่ 1 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ทำประกันภัยธุรกิจขนาดย่อม แฮปปี้เอสเอ็มอี พลัส-กลุ่มธุรกิจร้านค้า แผนอีโคโนมี่ ไว้กับบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 20-001-1107-008838 เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,400,000 บาท และร้าน ช. ศิลป์ ของนายพิศิษฐ์ ตั้งอิทธิศักดิ์ เลขที่ 89 หมู่ 1 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ไว้กับบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 จำนวนเงินเอาประกันภัย 3,000,000 บาท
การติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยนั้น ได้ประสานกับบริษัทประกันภัยลงพื้นที่เพื่อติดตาม และเร่งสำรวจภัยเพื่อประเมินความเสียหายแล้ว โดยได้สั่งการให้สำนักงาน คปภ. จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมบูรณาการและประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยเป็นไปโดยเร็วและเป็นธรรม

“สำนักงาน คปภ. ขอแสดงความเสียใจกับประชาชนและผู้ประกอบการที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ แต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นนี้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ จึงฝากเตือนมายังประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการทำประกันภัยอัคคีภัยหรือการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินภายในบ้านเรือนและร้านค้า รวมทั้งการทำประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักที่ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากกรณีที่ไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ตามระยะเวลาและรายได้ที่ขาดหายไปในระหว่างที่กำลังซ่อมแซม รวมถึงการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ที่ให้ความคุ้มครองกรณีที่ผู้ประกอบการมีความรับผิดต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลอื่น

เพื่อที่ระบบประกันภัยจะได้เข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยง และเยียวยาความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยด้านประกันภัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน คปภ. 1186 หรือ Line Chatbot@Oicconnect ข้อมูลอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย