คปภ. ลงพื้นที่ปากเกร็ด นนทบุรี มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต “กลุ่มคนพิการ” ให้เข้าถึงระบบประกันภัย พบยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องประกันภัย พร้อมต่อยอดรณรงค์ประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ

0
1441

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดโครงการ “คปภ. เพื่อคนพิการ ประจำปี 2563” ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี คณะผู้บริหาร คปภ. ผู้บริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ผู้แทนกองทุนประกันชีวิต ผู้แทนกองทุนประกันวินาศภัย ผู้บริหารบริษัทประกันชีวิต และ
บริษัทประกันวินาศภัย ร่วมพิธีเปิดและจัดกิจกรรมออกบูธเคลื่อนที่เพื่อให้ความรู้ด้านประกันภัยแก่กลุ่มผู้พิการ และ ภารดา ดร.สุวรรณ จูทะสมพากร อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ที่เล็งเห็นความสำคัญในการนำระบบประกันภัยเข้ามาบริหารความเสี่ยงภัยให้กับกลุ่มคนพิการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ที่เปิดให้บริการแก่เยาวชนและผู้ใหญ่ที่พิการทางการมองเห็น ได้พัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยการฝึกความชำนาญด้านวิชาชีพ ได้แก่ การนวดแผนไทย การเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ งานหัตถกรรม รวมถึงการเรียนการสอนด้านอักษรเบรลล์ เพื่อให้ผู้พิการสามารถพึ่งตนเองและบรรลุผลการพัฒนาที่สมบูรณ์ โดยถือว่า คนตาบอดทุกคนมีความสามารถ หากได้รับโอกาส และจากการฝึกฝนทำให้คนพิการตาบอด สามารถประกอบอาชีพได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป โดยเฉพาะอาชีพนวดแผนไทย และการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยว่า โครงการ “คปภ. เพื่อคนพิการ ประจำปี 2563” เป็นหนึ่งในมาตรการด้านการคุ้มครองผู้พิการด้วยระบบประกันภัย ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 ของโครงการดังกล่าว โดยสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ได้จัดกิจกรรมคาราวานลงพื้นที่ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัยและรับฟังสภาพปัญหาในการเข้าถึงระบบประกันภัยของกลุ่มคนพิการ จากการลงพื้นที่และพูดคุยกับกลุ่มคนพิการ รวมถึงกลุ่มที่ประกอบอาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยใช้รถจักรยานยนต์ดัดแปลงเป็นยานพาหนะพบว่า กลุ่มคนพิการยังขาดเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการขาดความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยและการเข้าถึงระบบประกันภัย โดยเฉพาะยังไม่ทราบว่า กฎหมายบังคับให้ทำประกันภัย พ.ร.บ. ดังนั้น สำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรม จึงบูรณาการในเชิงรุก เพื่อเติมเต็มความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้กลุ่มคนพิการ โดยจะขยายผลการรณรงค์เรื่องการนำประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคบังคับให้กับกลุ่มคนพิการ รวมทั้งได้พัฒนากรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคนพิการ ภายใต้ชื่อ “กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุเพื่อคนพิการสำหรับรายย่อย” (ไมโครอินชัวรันส์) ซึ่งเป็น​ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ที่มีเบี้ยประกันภัยราคาถูกเริ่มต้นเพียง 300 บาทต่อปี (หรือเพียงวันละ 1 บาทเท่านั้น) โดยรับประกันภัยสำหรับผู้พิการใน 3 ประเภท คือ กลุ่มผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย (แขนขา) กลุ่มผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อสาร (หูหนวก-ใบ้) และกลุ่มผู้พิการทางการมองเห็น (ตาบอด) นอกจากนี้ จะได้เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยอื่น ๆ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของคนพิการ และจะส่งเสริมให้คนพิการที่มีความสนใจและมีศักยภาพที่เหมาะสมมีโอกาสที่จะประกอบอาชีพในด้านประกันภัยอีกด้วย

“สำนักงาน คปภ. มุ่งหวังว่า โครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ จะทำให้ผู้พิการทั่วประเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของการประกันภัย และสามารถใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ส่งผลให้สังคมไทยมั่นคง และเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย