คปภ. ปลุกจิตสำนึกผู้ขับขี่ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม จัดประกวดภาพยนตร์โฆษณา “ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.”

0
1657

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดตัวโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด “ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.” โดยเปิดเผยว่า ในแต่ละปีประเทศไทยเกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมากด้วยเช่นกัน ในขณะที่สถิติรถยนต์ที่มีการจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีจำนวนรถที่จดทะเบียนสะสมกว่า 40.46 ล้านคัน แต่รถยนต์ที่มีการจัดทำประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือที่รู้จักทั่วไปว่า ประกันภัยรถภาคบังคับ หรือ ประกันภัย พ.ร.บ. มีเพียง 25.56 ล้านคัน หรือประมาณ 63.18% ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีรถยนต์จำนวนมากที่ไม่ได้ต่อหรือทำประกันภัย พ.ร.บ. ซึ่งตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ายังมีรถยนต์ที่อยู่นอกระบบการประกันภัย พ.ร.บ. ซึ่งส่วนหนึ่งอาจมาจากเจ้าของรถยนต์ขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่ให้ความสำคัญในการทำประกันภัย พ.ร.บ. ทั้งๆที่การที่ไม่จัดทำประกันภัย พ.ร.บ. นั้น เจ้าของรถมีความผิดตามกฎหมายและถูกปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ที่ต้องการให้ประชาชนทุกคนที่ประสบอุบัติเหตุจากรถได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย และอนามัย อย่างทันท่วงที และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถตระหนักถึงความสำคัญของการประกันภัย พ.ร.บ. และร่วมกันแสดงความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมผ่านการใช้ระบบประกันภัยในการบริหารความเสี่ยง สำนักงาน คปภ. จึงได้จัดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด “ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.” เพื่อเป็นการยกระดับการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย พ.ร.บ. ให้สามารถเข้าถึงประชาชนในวงกว้างและสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้ถนนใช้ถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปีนี้ถือว่ามีความพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมา เพราะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกวด นอกจากนิสิต นักศึกษาแล้ว ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัยสามารถมีส่วนร่วม และส่งผลงานภาพยนตร์โฆษณาความยาวไม่เกิน 2 นาที ซึ่งผู้ผลิตผลงานจะต้องมีความเข้าใจการทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่างลึกซึ้ง จึงจะสามารถถ่ายทอดเนื้อหาออกมาให้สาธารณชนเกิดความสนใจ และเข้าใจ รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญเพื่อจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. กันมากยิ่งขึ้น

สำหรับรางวัลผู้ชนะการประกวดในกิจกรรมครั้งนี้ จะได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล โดยรางวัลที่ 1 ได้รับรางวัลมูลค่า 100,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 70,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 50,000 บาท และรางวัลชมเชยอีก 3 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท และรางวัล Popular Vote อีก 1 รางวัล จำนวน 15,000 บาท ทั้งนี้ การเปิดตัวโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด “ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.” จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมีผู้ประกาศข่าวและพิธีกรชื่อดังร่วมเปิดตัวครั้งนี้ด้วย อาทิ นายอกนิษฐ์ มาโนษยวงศ์ Executive Producer รายการเรื่องจริงผ่านจอ / รายการคาหนังคาเขา และ นายอิทธิพัทธ์ ฐานิตย์ (ก็อต) ดารานักแสดงที่มาร่วมพูดคุยในมุมนักแสดงที่เกี่ยวกับประสบการณ์ด้านประกันภัย พ.ร.บ. อีกด้วย

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. จึงขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดเพศและอายุ) ผู้ที่สนใจสามารถสมัครในนามบุคคลหรือเป็นทีมๆละไม่เกิน 3 คน ต่อผลงาน 1 ชิ้น โดยดาวน์โหลดใบสมัครผ่าน http://www.oic.or.th และยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง รวมทั้งส่งผลงานประกวดทางไปรษณีย์ ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 วงเล็บมุมซองว่า“ประกวดภาพยนตร์โฆษณา”เริ่มดาวน์โหลดใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 และจะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-515-3995-9 ต่อ 5615 หรือที่สายด่วน คปภ. 1186

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า การทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือ การประกันภัยรถภาคบังคับ (ประกันภัย พ.ร.บ.) มีเจตนารมณ์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่เกิดอุบัติเหตุจากรถให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที กรณีบาดเจ็บ หรือช่วยเป็นค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิตและที่ผ่านมา สำนักงาน คปภ. ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้กับประชาชน ตลอดจนมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดได้มีการปรับเพิ่มความคุ้มครองกรมธรรม์การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จาก 300,000 บาท เป็น 500,000 บาท กรณีสูญเสียอวัยวะจาก 200,000- 300,000 บาท เป็น 200,000 – 500,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการชดใช้ความเสียหายจากกรณีผู้ประสบภัยต้องใช้กะโหลกศีรษะเทียมให้ถือว่าเป็นการสูญเสียอวัยวะอื่นใดตามกรมธรรม์ โดยได้รับความคุ้มครองเป็นค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวน 35,000 บาท และมีความคุ้มครองสูงสุดที่ 250,000 บาท ทั้งนี้ในการปรับความคุ้มครองข้างต้นจะไม่มีการปรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น และจะเริ่มประกาศใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2563 ถือเป็นของขวัญต้อนรับเทศกาลสงกรานต์จากสำนักงาน คปภ.

“โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด“ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.”ในครั้งนี้ถือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารถึงความสำคัญของการประกันภัย พ.ร.บ. ให้ประชาชนในวงกว้างโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ที่เป็นเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถที่ยังละเลยการทำประกันภัย พ.ร.บ. ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และหันมาปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมากขึ้น ในขณะเดียวกัน หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ก็จะมีระบบประกันภัยเข้าไปเยียวยาความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม” 
เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย