คปภ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2563 ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี ยอดทำบุญรวม 7.3 ล้านบาท

0
1623

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เพื่อน้อมนำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ของสำนักงาน คปภ. ตลอดจนผู้บริหารจากภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ตัวแทนของคณะนักศึกษา Super วปส. รุ่นที่ 1 นักศึกษา วปส. รุ่นต่างๆ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง โดยมีนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติร่วมพิธีดังกล่าว ซึ่งผลจากการร่วมแรงร่วมใจของทั้งบุคลากร สำนักงาน คปภ. ภาค/จังหวัดทั่วประเทศ ภาคอุตสาหกรรมประกันภัย และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญกุศลใหญ่ครั้งนี้ ทำให้มียอดเงินบริจาคทำบุญรวมทั้งสิ้น 7,341,219.81 บาท (เจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบเก้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)

ในโอกาสนี้ สำนักงาน คปภ. ได้จัดทำหนังสือที่ระลึกพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วยประวัติของวัดบางไผ่ พระอารามหลวง และสาระที่ควรรู้เกี่ยวกับประกันภัยอย่างครบถ้วน อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการนำระบบประกันภัยมาใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงภัยให้กับตนเองและครอบครัวอย่างครบวงจร

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ยังได้รวมพลังภาคอุตสาหกรรมประกันภัย จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 6 เครื่อง เครื่อง Printer Multifunction จำนวน 2 เครื่อง หมวกกันน็อคเด็ก จำนวน 200 ใบ กระเป๋าเป้นักเรียน จำนวน 100 ใบ กระเป๋าตาข่ายเอนกประสงค์ จำนวน 200 ใบ เป้ใส่อุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 200 ชุด กระเป๋าใส่ของ จำนวน 100 ใบ อุปกรณ์กีฬา ได้แก่ ลูกฟุตบอล จำนวน
23 ลูก ลูกบาสเก็ตบอล จำนวน 20 ลูก พัดลม จำนวน 40 เครื่อง ชุดเครื่องเขียน จำนวน 100 ชุด กระบอกน้ำ 30 ชิ้น ถุงผ้า 200 ชิ้น สมุดฉีก 60 เล่ม สมุดบันทึก 120 เล่ม และชุดอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนอื่น ๆ

รวมทั้งได้มอบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนภายใต้การอุปถัมภ์ของวัดบางไผ่ พระอารามหลวง จำนวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ พระอารามหลวง และโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดบางไผ่ พระอารามหลวง