คณะอนุกรรมการนวัตกรรมวิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. เยี่ยมชมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร

0
1116

นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ​(ธ.ก.ส.) และประธานคณะอนุกรรมการนวัตกรรมวิจัย

พร้อมด้วยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง นายสุนทร ตาละลักษณ์ นายวิจารย์    สิมาฉายา กรรมการ ธ.ก.ส. และอนุกรรมการฯ นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. และนางภาวนา เจริญชัยมงคล ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานเกษตรกร ณ สวนทุเรียนบัวแก้ว อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อติดตามผลการนำนวัตกรรมเกษตรไปใช้ในเชิงพื้นที่ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565