คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมสภาพกรุงเทพฯชุดที่ 4 ดูสถานที่เพื่อขอจัดสรรงบประมาณปี66..

0
1318

ดูสถานที่เพื่อขอจัดสรรงบประมาณปี66…เมื่อเร็วๆ นี้ว่าที่.ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น ในฐานะคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมสภาพกรุงเทพฯชุดที่ 4ได้รับมอบหมายจากนาย พรชัย เทพปัญญา ประธานคณะอนุกรรมการและวัฒนธรรมชุดที่ 4 กรุงเทพฯ

ลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่ในการขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2556 ก่อนบรรจุเข้าร่างข้อบัญญัติปี 66 โรงเรียนทั้ง 7 โรงเรียนในพื้นที่เขตบางคอแหลม อาทิเช่นโรงเรียนวัดบางโค่นอก, โรงเรียนวัดลาดบัวขาว, โรงเรียนวัดราชสิงขรและโรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม ส่วนใหญ่เป็นการขอปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนห้องน้ำเด็กเล็กและทางเชื่อมอาคารเป็นต้นโดยจะมีการเชิญเข้ามาชี้แจงในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 65 มีที่ห้องประชุมสภา กรุงเทพมหานคร