ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ช่วงวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2564

0
120

พบว่าผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เกิดจากรถจักรยานยนต์สูงถึง 96%

และจากการสำรวจพฤติกรรมผู้ขับขี่ ที่สวมหมวกกันน็อกเป็นประจำ มีเพียง 29% เท่านั้น! 

👉มาร่วมสร้างวัฒนธรรมและสร้างจิตสำนึกรักความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยอย่างยั่งยืน   🛵 🏍

#บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด