ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุซินลากู

0
699

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และธนาคารกรุงไทย ขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนซิน​  ลากู  โดยสามารถสแกนบริจาคผ่าน QR Code กรุงไทยเติมบุญ บนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT  ซึ่งข้อมูลการบริจาคจะส่งเข้าระบบลดหย่อนภาษีของกรมสรรพากรอัตโนมัติ และรับใบอนุโมทนาบัตรทางอีเมลทันที  หรือบริจาคผ่านบัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เลขที่ 0000601284 ธนาคารกรุงไทย สาขานานาเหนือ  โดยส่งหลักฐานการบริจาคเพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรได้ที่ donation@friendsofpa.or.th