ก.ล.ต. เปิดรับสมัครงาน 100 อัตรา ระยะเวลาจ้างงาน 1 ปี ใน “โครงการเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่ตลาดทุน”

0
1162

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัด “โครงการเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่ตลาดทุน” เพื่อสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าสู่เส้นทางอาชีพในตลาดทุน โดยเปิดรับสมัครผู้จบการศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี และปวส. จำนวน 100 อัตรา เข้าทำงานกับ ก.ล.ต. และมีระยะเวลาการจ้างงาน 1 ปี  กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี หรือหากอายุเกิน 25 ปี ต้องจบการศึกษาในปี 2560 – 2563 โดยไม่จำกัดสาขา  

ผู้สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ที่ www.sec.or.th ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 หรือสมัตรด้วยตนเองพร้อมสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ หรือติดตามข้อมูลและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือ            เฟซบุ๊กเพจ สำนักงาน กลต.และสายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. 1207    กด 5