“ ก้าวสู่ Digital Customer Management Solutions อย่างเต็มรูปแบบ วันทูวันฯ หลังจากออกจากเงา สามารถ”

0
1271

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) “OTO” เดินหน้าต่อ ภายใต้คอนเซ็ป “Digital Customer Management Solutions”  เน้นการสร้างประสิทธิภาพบริการ และบริหารต้นทุนบริหารจัดการ โดยใช้ระบบ Automation มากขึ้น ภายหลังออกจากเงา เครือ สามารถ คอร์ปอเรชั่น (SAMART) วันทูวันฯ ยังคงตอกย้ำธุรกิจด้วยการเป็นผู้นำในด้านการให้บริการ “Hybrid Business Process Management” นวัตกรรมทางด้านไอทีผสานการทำงานระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ ภายใต้แนวคิด “ตอบสนองการจัดการงานบริการลูกค้าในทุกมิติอย่างครบวงจร” (Total Customer Interaction Management Solutions) โดย บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการมาแล้วกว่า 20 ปี ด้วยความไว้วางใจ และได้รับความเชื่อมั่นจากกลุ่มลูกค้าองค์กรภาครัฐและเอกชนชั้นนำ ซึ่งให้บริการบริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปในยุค Digital Transformations

โดย บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)  ให้บริการออกแบบพัฒนาบริการลูกค้าแบบเบ็ดเสร็จ โดยอิง Customer Business Process เป็นหลัก ซึ่งได้จับมือกับ Partner ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโดยเฉพาะ ในแต่ละด้านโดยเฉพาะและนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การทำงานในยุคดิจิทัลพร้อมปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานทางด้าน Solutions ได้อย่างลงตัว เพื่อพัฒนางานบริการที่ทำงานระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ ทำให้กระบวนการในการดำเนินงานมีความแม่นยำอย่างมากจนถึงมากที่สุด

อย่างไรก็ตามการให้บริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบครบวงจร (Outsourced Contact Center Services) ในรูปแบบของการให้คำปรึกษา ออกแบบจัดวางและติดตั้งระบบ Contact Center โดยการจัดหาอุปกรณ์ Hardware และ Software ที่ทันสมัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการระบบศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ให้แก่องค์กรชั้นนำ และเป็นผู้ดำเนินการจัดหาและบริหารเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (Customer Service Representative Outsource Management) ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในหลากหลายภาคธุรกิจ อาทิ กลุ่มธุรกิจให้บริการทางการเงิน ประกันภัย สื่อสารโทรคมนาคม สายการบิน ยานยนต์ ภาคการบริการ ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน ชั้นนำกว่า 150 โครงการ

นอกจากนี้ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) “OTO” ยังคงมุ่งเน้นการเป็นผู้นำที่เป็นเลิศในการให้บริการเพื่อนำเสนอบริการ “Digital customer management solutions” พร้อมตอบสนองทุกความต้องการในงานด้านบริการอยู่เสมอ และพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องที่จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านงานบริการให้กับทุกธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.onetoonecontacts.com  หรือ โทร. 02 685 0000