กิฟฟารีน เข้าร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

0
738

กิฟฟารีนตระหนักถึงผลกระทบและความรุนแรงของของโรคโควิด-19 จึงขอเป็นกำลังใจให้คณะแพทย์และพยาบาล รวมถึงผู้ป่วยโรคโควิด-19 ทุกท่าน ให้ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี

ในวันนี้ พญ. นลินี  ไพบูลย์  ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร   เข้าร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

เป็นจำนวนเงิน   1,320,000  บาท  เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้ทางคุณหมอและพยาบาลใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยมี  รศ. นพ. สุรศักดิ์  ลีลาอุดมลิปิ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี  ให้เกียรติรับมอบ