กิฟฟารีนสุดภูมิใจ พญ. นลินี ไพบูลย์ รับรางวัล “ผู้ปิดทองหลังพระ” ประจำปี 2564 ในฐานะนักธุรกิจคนไทยที่คืนกำไรสู่สังคมด้วยการให้แก่ผู้ยากไร้

0
1856

แพทย์หญิงนลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด เข้ารับรางวัล “ผู้ปิดทองหลังพระ ประจำปี 2564” รางวัลอันทรงเกียรติจากสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทยในฐานะเป็นนักธุรกิจคนไทยที่คืนกำไรสู่สังคมด้วยการให้แก่ผู้ยากไร้ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ประธานในพิธีให้เกียรติเป็นผู้มอบ

รางวัลดังกล่าวเป็นการพิจารณาจากมติคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ร่วมคัดเลือกบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติอย่างยาวนาน จากหลากหลายวงการจำนวน 23 ท่าน

ทั้งนี้ รางวัลผู้ปิดทองหลังพระ ถือเป็นการเชิดชูเกียรติคุณ ผลงาน คุณงามความดีของผู้เข้ารับรางวัล เพื่อให้ผู้เข้ารับรางวัลมีกำลังใจทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติต่อไป ณ ห้องประชุม อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บางเขน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564