กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของสมาคมการขายตรงไทย

0
2109

คณะกรรมการและผู้บริหารจากบริษัทสมาชิกของสมาคมการขายตรงไทย ร่วมกิจกรรม CSR เพื่อมอบทุนทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ ให้แก่โครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีคุณมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านกิจกรรมพิเศษ ให้เกียรตินำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว และเป็นตัวแทนรับมอบทุนทรัพย์รวมมูลค่า 135,000 บาท จากคุณสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล นายกสมาคม ณ ห้อง BB 201 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ