การเคหะแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับการประปาส่วนภูมิภาคเนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 45 ปี

0
441

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาววนิดา สุทธิช่วย ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับการประปาส่วนภูมิภาค

เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 45 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการ gift to Give เพื่อมูลนิธิการประปาส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค