การเคหะแห่งชาติร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

0
270

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 นายทวีพงษ์     วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 2 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ “บ้านนกขมิ้น” เพื่อร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน และเด็กด้อยโอกาสต่อไป ณ ชั้น 2 อาคารสโมสร NT สำนักงานใหญ่