การเคหะแห่งชาติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย

0
236

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อวิรุทธ์ โชตินันทเศษฐ์ประธานกรรมการมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย และดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี มูลนิธิที่อยู่อาศัยประเทศไทย และดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย

เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี มูลนิธิที่อยู่อาศัยประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท พร้อมทั้งร่วมเปิดตัวโครงการแต่งบ้านเติมฝัน Project UrBan ที่มุ่งเน้นปรับปรุงสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุและคนพิการที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แฟลตดินแดงให้เหมาะสมต่อไป