การเคหะแห่งชาติร่วมกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เปิดตลาดนัดชุมชนบ้านเอื้ออาทรนครปฐมศาลายา 3 และ 3/1

0
1497

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดตลาดนัดชุมชนบ้านเอื้ออาทรนครปฐมศาลายา 3 โดยมี นายปณิธาน มีไชยโย รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พร้อมด้วย ผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรศาลายา 3 และ 3/1 หน่วยงานภาคีเครือข่าย และผู้อยู่อาศัยในชุมชน ร่วมเปิดตลาด เมื่อเร็วๆนี้ ณ ลานชุมชน ตึก 7 โครงการบ้านเอื้ออาทรศาลายา 3/1 อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม​สำหรับตลาดนัดชุมชนดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างการเคหะแห่งชาติและองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

โดยมีโครงการนำร่องคือโครงการบ้านเอื้ออาทรศาลายา 3 และ 3/1 เป็นโครงการที่มีความพร้อมในด้านความเข้มแข็งของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด จึงได้รับการคัดเลือกในการจัดตลาดนัดชุมชน เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าการเกษตรในราคาที่ถูกกว่าตลาดทั่วไป และเปิดโอกาสให้ชาวชุมชนนำสินค้าในครัวเรือนหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน อันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป