การเคหะแห่งชาติมอบโอนระบบสาธารณูปโภคฯ โครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (ประแสร์ 2) ให้อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน จังหวัดระยอง

0
1119

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 นายทวีพงษ์    วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ลงนามในข้อตกลงการส่งมอบ – รับมอบโอนระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการโครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (ประแสร์ 2) ร่วมกับ นายศักดิ์สิทธิ์ กุมภะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน โดยมีนางชญาทิพญ์ โควินทเศรษฐ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานภาคกลางและภาคตะวันออก นายสุนทร ราญรอน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน นางสาวเบญจมาภรณ์ แย้มช่วย เคหะจังหวัดระยอง สาขา 1 นางสาวใกล้รุ่ง จิตตรง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน และผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

สำหรับการลงนามในครั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้มอบโอนระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (ประแสร์ 2) ได้แก่ ทรัพย์สินส่วนกลางของโครงการ อาทิ ถนนและทางเท้าในโครงการ ท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำพร้อมส่วนควบ สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ที่พักขยะ ระบบบำบัดน้ำเสีย ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

เพื่อเข้ามาดูแลและบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้อยู่อาศัยในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสภาพเเวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ทั้งนี้โครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (ประแสร์ 2) ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จัดสร้างเป็นบ้านแฝด 2 ชั้น จำนวน 380 หน่วย และส่งมอบให้ลูกค้าเข้าอยู่อาศัย เมื่อปี พ.ศ.2551