กสิกรไทย ได้รับรางวัล องค์กรนวัตกรรมแห่งอนาคตระดับประเทศ จากเวทีระดับโลก เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

0
531

ดร. พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนรับรางวัล “Future Enterprise of the Year” จากเวทีระดับโลก IDC Future Enterprise Awards 2022 ที่ยกย่องให้ธนาคารเป็นองค์กรนวัตกรรมแห่งอนาคตประจำปี 2022 ในระดับประเทศไทย เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ถือเป็นความสำเร็จจากการขับเคลื่อนธนาคารด้วยยุทธศาสตร์สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการธนาคารให้แก่ประชาชนในสังคมวงกว้าง โดยเฉพาะการให้ลูกค้ารายย่อยได้ใช้บริการสินเชื่อดิจิทัลได้ง่ายและสะดวก อีกทั้งการดำเนินธุรกิจของธนาคารยังสามารถเชื่อมโยงและตอบโจทย์ทุกคนที่อยู่ในห่วงโซ่ธุรกิจทั้งลูกค้า พันธมิตรชั้นนำ และธุรกิจต่างๆ นำไปสู่โอกาสพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ให้กับธนาคาร พร้อมๆ กับการสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้กับระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

KBank wins the “Future Enterprise of the Year” award for the second consecutive year at IDC Future Enterprise Awards 2022
Dr. Pipatpong Poshyanonda, KBank President, recently represented the Bank in receiving the “Future Enterprise of the Year” award for the second consecutive year at the IDC Future Enterprise Awards 2022, in recognition of KBank’s status as an innovative organization of the future in Thailand for 2022. This award reflects the Bank’s success in steering the organization through an important strategy, with the aim of continuously enhancing the Bank’s digital capability, including the use of technologies in offering improved financial access to the wider public, particularly for retail customers to use digital loan services with greater ease and convenience, and allowing the Bank to link with and meet the needs of customers, leading partners and various businesses in the supply chain, thus providing KBank ample opportunity to develop new businesses while also creating sustainable benefits for the country’s economic and social systems.