กสิกรไทย แต่งตั้ง“วรนุช เดชะไกศยะ” เป็น Executive Chairman-KBTG

0
1241

ธนาคารกสิกรไทย ประกาศแต่งตั้ง นาง​  วรนุช เดชะไกศยะ ขึ้นเป็น Executive Chairman-KASIKORN Business-Technology Group เพื่อดูแลงานด้านระบบไอทีของ กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) และธนาคารกสิกรไทย รวมทั้งช่วยขับเคลื่อนแผนการทำ Transformation และการขยายองค์กรสู่ระดับภูมิภาค (Regional Expansion)

นางวรนุช เดชะไกศยะ ปัจจุบันอายุ 62 ปี  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สถิติ) และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์การทำงานกับ บริษัท จีอี แคปปิตอล (ประเทศไทย) ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ (Chief Information Officer SEA/IT Regional Head) อีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและปฏิบัติการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Information Technology and Operations ธนาคารไทยพาณิชย์ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (Chief Technology Officer) บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) โดยได้ร่วมงานกับธนาคารกสิกรไทย ในตำแหน่ง Executive ChairmanKBTG ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 

นางวรนุชเคยได้รับรางวัลผู้บริหารด้านเทคโนโลยีดีเด่นระดับอาเซียน “CIO50 ASEAN 2019” หมายเลข 1 (Ranked #1) จัดโดย International Data Group (IDG) บริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก รวมถึงได้รับรางวัล The Chief Information and Technology of the Year 2019 จาก The Asian Banker และดำรงตำแหน่งประธานชมรม CIO ของสมาคมธนาคารไทย (Thai BankersAssociations) ในปี 25622563

KBank appoints Ms. Voranuch Dejakaisaya as Executive ChairmanKBTG

KBank recently announced the appointment of Ms. Voranuch Dejakaisaya as Executive ChairmanKASIKORN BusinessTechnology Group (KBTG) to supervise the IT systems of KBTG and KBank, and help steer the organizations’ transformation plans and regional expansion.  

Ms. Voranuch Dejakaisaya, currently aged 62, graduated with a Bachelor of Science, Statistics, Chulalongkorn University, and a Master of Business Administration (M.B.A), Chulalongkorn University. She has extensive work experience with a number of organizations, including GE Capital (Thailand) as Chief Information Officer SEA/IT Regional Head, Bank of Ayudhya PCL as Chief Information, and Siam Commercial Bank PCL as Chief Information & Operations Officer. Prior to her retirement, she was Chief Technology Officer at SCBX PCL. She then joined KBank as Executive Chairman-KBTG in May 2022. 

Ms. Voranuch Dejakaisaya received the “CIO50 ASEAN 2019” award (Ranked #1) from the International Data Group (IDG) – a world-class IT consulting company, and the “Chief Information and Technology of the Year 2019” award from The Asian Banker. Additionally, she was Chairman of the Thai Bankers’ Association’s CIO Club from 2019 to 2020.