กสิกรไทย ร่วมกับบุญถาวร ประกาศผลผู้ชนะเลิศโครงการประกวดออกแบบบ้านมือสอง

0
529

ธนาคารกสิกรไทยร่วมกับบุญถาวร ประกาศผลผู้ชนะเลิศในโครงการออกแบบรีโนเวท และตกแต่งบ้านมือสอง “Everyroom U-Design By Boonthavorn x KBank” ที่มีบ้านมือสองของธนาคารกสิกรไทยเป็นโจทย์ให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (RMUTR) ส่งผลงานการออกแบบเข้าประกวด โดยทีม NIRAYA โชว์ไอเดียสุดล้ำ ตรงคอนเซ็ปต์ The Next Normal บ้านยุคใหม่หัวใจสีเขียวมากที่สุด ชนะใจกรรมการคว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 12,000 บาท
นายชัยยศ ตันพิสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (RMUTR) ทั้ง 20 ทีม ที่ได้เข้าร่วมการประกวดในโครงการ “Everyroom U-Design By Boonthavorn x KBank” ครั้งนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักออกแบบรุ่นใหม่ที่มีมาตรฐานทัดเทียมกับนักออกแบบมืออาชีพ โดยแต่ละทีมได้สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ รีโนเวทบ้านมือสอง เพื่อตอบโจทย์แนวคิด The Next Normal บ้านยุคใหม่หัวใจสีเขียว ออกมาได้เป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและโดดเด่นด้านความสวยงามแล้ว ยังตอบสนองความต้องการอยู่ร่วมกันของผู้อาศัยที่มีช่วงวัยแตกต่างกันได้อย่างลงตัว รวมทั้งสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ซึ่งถือเป็นหัวใจที่สำคัญของการออกแบบตกแต่งบ้าน ซึ่งในอนาคตหากบุญถาวรมีการจัดโครงการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ก็พร้อมร่วมมือและสนับสนุนเช่นกัน
โดยทีมนักศึกษาที่ออกแบบรีโนเวทและตกแต่งบ้านมือสอง ซึ่งตอบโจทย์แนวคิด The Next Normal บ้านยุคใหม่หัวใจสีเขียวได้ดีที่สุดทั้งในด้านฟังก์ชันการใช้งาน และรูปลักษณ์ที่สวยงาม จนสามารถชนะใจกรรมการ คว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัลมูลค่า 12,000 บาทไปครอง ได้แก่ ทีม NIRAYA ประกอบด้วย นายวีรวัฒน์ ตาเจ่ง นายนิรวิทธ์ กาติ๊บ และนางสาววรัญญา สีสด ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ทีม SPECIAL FOR 3 GIRLS ประกอบด้วย นางสาวศิริโสภา เกิดศิริ นางสาวผกามาศ ช่วยสุข และนางสาวนิฤมล สุขเอี่ยม พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 9,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ทีม 8E88 ประกอบด้วย นางสาวเกดวรินทร์ ปิ่นแก้ว นายเดชาธร สุริวรรณ์ และนายอรรถชัย ด้วงชำนาญ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 6,000 บาท

นางสาวศิริขวัญ บุญเอี่ยม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาตลาด บริษัท บุญถาวร รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 2 เดือนในการรับผลงานทำงาน ออกแบบ ส่งผลงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม เห็นความตั้งใจและศักยภาพของเยาวชนไทย ที่กำลังจะก้าวเป็นสถาปนิกรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมากมาย ผลงานทุกชิ้นของนักศึกษามีความมุ่งมั่น ตั้งใจ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆ ไปสร้างผลงานได้อย่างน่าสนใจ อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้คอนเซ็ปต์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Innovation ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง โดยบุญถาวรมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ให้เข้าทำงานในสายงาน พัฒนาขีดความสามารถ พร้อมเติบโตไปในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และออกแบบตกแต่งต่อไป
นายเสาวณิต ทองมี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กล่าวว่า คณะอาจารย์และนักศึกษาขอขอบคุณที่บุญถาวรและธนาคารกสิกรไทยได้มอบเวทีแห่งการเรียนรู้ ให้ความรู้ทั้งเรื่องการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ การวางแผนงบประมาณ พร้อมติดอาวุธทางความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน มอบประสบการณ์ดีๆ ในการเติบโตอีกก้าวของนักศึกษา ซึ่งจะสามารถสร้างอนาคตและพัฒนาทักษะการออกแบบให้สามารถนำไปต่อยอดในการทำงานจริงของนักศึกษาในอนาคต
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมหรือนำผลงานของนักศึกษาจากการประกวดโครงการ “Everyroom U-Design By Boonthavorn x KBank” ไปปรับใช้ในการออกแบบรีโนเวทบ้าน สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์บ้านมือสองธนาคารกสิกรไทย หรือคลิก https://kbank.co/3LOrGWh หรือที่ดีไซน์ วิลเลจ สาขาพุทธมณฑล อาคาร B ชั้น 2 หรือทางเว็บไซต์ของบุญถาวร ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2566