กสิกรไทย “รวมใจสู้ภัยโควิด” ชวนบริจาคผ่าน K PLUS มอบให้กับโรงพยาบาลและมูลนิธิที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 

0
1347

ธนาคารกสิกรไทย “รวมใจสู้ภัยโควิด” เชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคผ่าน K PLUS ง่าย สะดวก ปลอดภัยแบบ Social Distancing เพื่อส่งผ่านน้ำใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและมูลนิธิที่ช่วยเหลือผู้ป่วยจากโควิด-19 เลือกบริจาคผ่าน QR e-Donation ด้วยเงินสด หรือผ่าน K+ market โดยใช้เงินสดหรือใช้ K Point แลก โดยธนาคารจะมอบ K Point จำนวน 50 คะแนนให้กับผู้บริจาคผ่าน K PLUS ทั้งการบริจาคเป็นเงินจำนวน 100 บาทขึ้นไป หรือใช้คะแนน K Point จำนวน 1,000 คะแนนเพื่อบริจาค ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. – 31 ก.ค. 64

    นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อทุกคน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับความเดือดร้อนโดยตรงและบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าดูแลและรักษาผู้ป่วย ดังนั้นธนาคารกสิกรไทย ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย “รวมใจสู้ภัยโควิด” ร่วมบริจาคผ่านช่องทาง K PLUS หรือ QR e-Donation ที่สะดวก รวดเร็ว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล รวมถึงมูลนิธิต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพื่อให้พี่น้องชาวไทยร่วมกันก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19 นี้ได้อย่างปลอดภัย 

ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาค “รวมใจสู้ภัยโควิด” ผ่าน K PLUS ได้ง่าย ๆ สะดวก และปลอดภัย ได้ 2 วิธี คือ 

  1. ช่องทาง ปิ๊บ QR e-Donation ผ่าน K PLUS โดยผู้บริจาคเลือกโรงพยาบาลหรือมูลนิธิ 19 แห่ง ที่ต้องการบริจาค ประกอบด้วย 1.สภากาชาดไทย/เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 2.ฬ.จุฬาสะพานบุญ เงินบริจาคโรคโควิด-19 (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์) 3.ศิริราชมูลนิธิ 4.โรงพยาบาลราชวิถี 5.โรงพยาบาลชลบุรี 6.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7.โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สู้ภัยโควิด 8.โรงพยาบาลชลประทานมูลนิธิ 9.โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ (ค่ายารักษาทั่วไป) 10.โรงพยาบาลอุทัย 11.โรงพยาบาลลาดยาว 12.โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 13.โรงพยาบาลบ้านนา 14.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองค์พระ (บำรุงรักษา) 15.มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี 16.มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล-กองทุนมหิดลรวมไทยต้านภัย COVID-19 17.มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณาสุขของมูลนิธิฯ) 18.มูลนิธิชัยพัฒนา และ 19.มูลนิธิดวงประทีป 

จากนั้นสแกน QR e-Donation เพื่อดำเนินการบริจาค ข้อมูลบริจาคจะส่งตรงไปยังกรมสรรพกรเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี โดยไม่จำเป็นต้องขอใบเสร็จ 

  1. ช่องทาง K+ market บริจาคด้วยเงินในบัญชี K PLUS หรือใช้คะแนน K Point ผ่านแพลตฟอร์ม K+ market บน K PLUS โดยผู้บริจาคเลือกโรงพยาบาลหรือมูลนิธิ 9 แห่ง ที่ต้องการบริจาค ซึ่งประกอบด้วย

1.สภากาชาดไทย/เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 2.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 3.ศิริราชมูลนิธิ 4.มูลนิธิรามาธิบดี 5.มูลนิธิโรงพยาบาลพระมุงกุฎเกล้า 6.โรงพยาบาลราชวิถี 7.โรงพยาบาลชลประทานมูลนิธิ 8.มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และ 9.มูลนิธิซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ 

   ผู้สนใจร่วมบริจาคสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kbank.co/3fcpqa6 หน่วยรับบริจาค e-Donation: สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KBIZ Contact Center : 02-8888822 กด 1 (เลือกภาษาไทย) กด 3 (ร้านค้ารับบัตร) กด 0 หรือผู้บริจาคที่ใช้ K PLUS: สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center : 02-8888888

รายชื่อโรงพยาบาลและมูลนิธิต่างๆ

โรงพยาบาล/มูลนิธิ e-Donation K+ market
1 สภากาชาดไทย/เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ไวรัสโควิด-19
2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
3 ฬ.จุฬาสะพานบุญ เงินบริจาคโรคโควิด-19
(โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)
4 ศิริราชมูลนิธิ
5 มูลนิธิรามาธิบดี
6 มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
7 โรงพยาบาลราชวิถี
8 โรงพยาบาลชลบุรี
9 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
10 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สู้ภัยโควิด
11 โรงพยาบาลชลประทานมูลนิธิ
12 โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ (ค่ายารักษาทั่วไป)
13 โรงพยาบาลอุทัย
14 โรงพยาบาลลาดยาว
15 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
16 โรงพยาบาลบ้านนา
17 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองค์พระ (บำรุงรักษา)
18 มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
19 มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล-กองทุนมหิดลรวมไทยต้านภัย COVID-19
20 มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์
(เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณาสุขของมูลนิธิฯ)
21 มูลนิธิชัยพัฒนา
22 มูลนิธิดวงประทีป
23 มูลนิธิซียูเอ็นเทอร์ไพรส์