กสิกรไทย บริจาคเงินให้โรงพยาบาลและหน่วยงานด้านสาธารณสุข ต่อสู้ภัยโควิด-19

0
154

ธนาคารกสิกรไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้กับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ด้วยการสนับสนุนทางการเงินจำนวนรวม 5,900,000 บาท มอบให้แก่ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ เพื่อนำไปใช้จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาและยับยั้งการแพร่ระบาด

KBank donates money to hospitals and public health agencies for fighting COVID-19 pandemic

KASIKORNBANK has teamed with the task force combating the coronavirus (COVID-19) pandemic, providing financial support totaling 5.9 million Baht. The proceeds will be allocated to three agencies, namely the Institute for Urban Disease Control and Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health; King Chulalongkorn Memorial Hospital; the Thai Red Cross Society; and the Phramongkutklao Hospital Foundation under Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Patronage, for the purchase of medical equipment and instruments essential to the treatment and containment of the contagion.