กสิกรไทย ธนาคารที่ให้บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ดีที่สุด

0
1648

นายธิติ ตันติกุลานันท์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย และทีมผู้บริหารธุรกิจตลาดทุน เป็นผู้แทนธนาคารรับ 4 รางวัลด้านบริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ดีที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2562 ได้แก่ 1. Best FX Bank for Corporates and FIs 2. Best FX Bank for Structured Products: Commodities, Credit, Equity, FX and Multi-Assets 3. Best FX Bank for CCS, IRS, Forward & Options Hedging (Corporates, FIs & SMEs) และ 4. Best Corporate Treasury Sales and Structuring Team ซึ่งได้รับจากงานประกาศรางวัล Alpha Southeast Asia’s Treasury & FX Awards 2019 จัดโดย นิตยสาร Alpha Southeast Asia ณ โรงแรมโซฟิเทล กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อเร็ว ๆ นี้