กสิกรไทย คว้ารางวัลไพรเวทแบงก์ยอดเยี่ยม จากเวที Global Wealth and Society Awards 2019

0
1500

ดร.ตรีพล ภูมิวสนะ (ซ้าย) Private Banking Business Head, Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัล ไพรเวทแบงก์ยอดเยี่ยมในประเทศไทย (Best Private Bank in Wealth and Society in Thailand) จากเวที The Global Wealth and Society Awards 2019 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยเวทีนี้มอบรางวัลเฉพาะไพรเวทแบงก์ที่สนับสนุนให้ลูกค้าสร้างผลกระทบเชิงบวก และความก้าวหน้าต่อสังคม เป็นผลจากที่ธนาคารแนะนำกองทุน K-CHANGE กองทุนที่เน้นลงทุนในบริษัททั่วโลกที่มีการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ มีการวัดผลอย่างชัดเจนจึงมั่นใจได้ว่าการลงทุนในกองทุนนี้จะเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน จัดโดยนิตยสาร The Asian Banker เมื่อเร็ว ๆ นี้