กสิกรไทยเปิดสอบชิง 8 ทุนศึกษาต่อป.โท ในและต่างประเทศ  สร้างขุมกำลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พร้อมรุกตลาดภูมิภาค AEC

0
1424

กสิกรไทยเปิดสอบชิงทุนการศึกษาต่อปริญญาโท ปี 2564 สถาบันในและต่างประเทศ รวม 8 ทุน ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน บริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์ข้อมูลฯ เฟ้นหาคนรุ่นใหม่เปี่ยมศักยภาพ ร่วมเป็นขุมกำลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเพิ่มอำนาจให้ทุกชีวิตและธุรกิจของลูกค้า พร้อมขยายสู่ตลาดระดับภูมิภาค AEC เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 30 เม.ย.นี้  สมัครได้ทางเว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทย https://www.kasikornbank  .com/th/announcement/Pages/kbank-scholarship-2564.aspx

นางสาวศันสนา สุขะนันท์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยเปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2564  สำหรับศึกษาต่อที่สถาบันในประเทศและต่างประเทศ จำนวนรวม 8 ทุน รายละเอียดดังนี้

  • ทุนการศึกษา ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ ใน 8 สาขาวิชา ได้แก่ บริหารธุรกิจ (MBA) การเงิน (Finance) วิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering) ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) บริหารความเสี่ยง (Risk Management) คณิตศาสตร์ (Mathematics) สถิติ (Statistics) และสาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น) (Business Data Analytics (USA only))
  • ทุนการศึกษา ณ สถาบันการศึกษาในประเทศ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ บริหารธุรกิจ (MBA) วิศวกรรมการเงิน (MFE) การเงิน (MSF, MIF)   และการตลาด (MIM)

 คุณสมบัติผู้สมัครสอบชิงทุน ต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี เฉพาะสาขา Business Data Analytics ต้องมีอายุไม่เกิน 28 ปี สัญชาติไทย จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยผู้สมัครทุนการศึกษาต่างประเทศต้องมีผลสอบด้านภาษา และผลการสอบ GMAT หรือ GRE ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดและนำมายื่นพร้อมใบสมัคร 

สำหรับผู้สนใจสมัครชิงทุนการศึกษา     สามารถศึกษารายละเอียดและสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทย https://www.kasikornbank.com/th/announcement/Pages/kbankscholarship2564.aspx หรือสอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารกสิกรไทย โทร. 024703124 หรือ 024703172 หรือส่งอีเมลมาที่ kbankscholarship@kasikornbank.com เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2564 

นางสาวศันสนา กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจบการศึกษาแล้ว นักเรียนทุนธนาคารกสิกรไทย จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทาย ในหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อร่วมพัฒนาให้ธนาคารกสิกรไทยเป็นสถาบันหลักในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ที่สามารถก้าวล้ำไปข้างหน้าตลอดเวลา (A Step Ahead Forever) มีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (A Pioneer for the Better) ตอบโจทย์การใช้ชีวิตและทำธุรกิจในทุกที่ ทุกเวลาที่ลูกค้าต้องการ (Empower Every Customers Life and Business) พร้อมขยายสู่ตลาดระดับภูมิภาค AEC บนพื้นฐานของความแข็งแกร่งด้านบุคลากร เทคโนโลยี และการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และพร้อมที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนและความท้าทายรูปแบบต่าง ๆ ในอนาคต 

ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยเปิดสอบชิงทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ .. 2509 เป็นต้นมา รวมเป็นระยะเวลา 55 ปี นักเรียนทุนธนาคารกสิกรไทยนับเป็นกำลังสำคัญของธนาคารอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทการเป็นผู้บริหารองค์กรภาคธุรกิจชั้นนำของไทย

KBank offers eight graduate scholarships at local and international institutes, aiming to strengthen its workforce to advance the Banks strategies and reach out to the AEC market

KBank will hold an examination for eight graduate scholarships for 2021 at both local and international institutes in many fields, namely business administration, marketing, finance, risk management and data analytics. The Bank is seeking a new generation of highcaliber employees to help drive its strategies of empowering every customers life and business and reaching out to the AEC region. Applications are open from now until April 30, 2021, at KBanks website: https://www.kasikornbank.com/th/announcement/Pages/kbank-scholarship-2564.aspx

Ms. Sansana Sukhanunth, KBank Executive Vice President, said that KBank is offering eight scholarships for masters degree programs for 2021 at both local and international institutes, as follows: 

  1. Graduate scholarships at international institutes in countries chosen by KBank, namely the US, UK, France, Switzerland, Japan, China, Hong Kong Special Administrative Region and Singapore, for eight academic fields, including Master of Business Administration (MBA), finance, financial engineering, international business, risk management, mathematics, statistics and business data analytics (US only).
  2. Graduate scholarships at local institutes, namely Chulalongkorn University, Thammasat University and Sasin School of Management, for four academic fields, including Master of Business Administration (MBA), Master of Financial Engineering (MFE), Master of Science in Finance (MSF) and Master in Finance (MIF), and Master of Science in Marketing (MIM).

 Qualified applicants for business data analytics study must not be older than 28 years old, while applicants for study in other academic fields must not be older than 30 years old and must be a Thai citizen with a bachelor’s degree in any field and a minimum 3.0 GPA. Applicants for scholarships at international institutes must submit their test scores of language proficiency, and GMAT or GRE per the criteria, together with their applications.

Interested persons can obtain more details and apply online at    https://www.kasikornbank.com/th/announcement/Pages/kbank-scholarship-2564.aspx. For any enquiries, please contact KBank’s Human Resource Development Department, Tel. 02-470-3124 or 02-470-3172, or send an email to kbankscholarship@kasikornbank.com. Scholarship application is open from today until April 30, 2021.

 Ms. Sansana added that upon completing their graduate studies, KBank scholarship recipients will be assigned challenging tasks under departments that hold strategic importance for KBank and contribute to the development of KBank into a principal financial institution serving Thailands economy. KBank aims to stay a step ahead forever, and be a pioneer for the better in order to deliver financial products and services that create positive customer experiences, thus empowering every customers life and business anytime, anywhere. KBank plans to expand its operations at a regional scale within the AEC on the strengths of its personnel, technology, datadriven management, and readiness to tackle the uncertainties and challenges of the future.

KBank has been holding an examination for graduate scholarships at both local and international institutes annually since 1966, for a total of 55 years. KBank scholarship recipients are considered a driving force of the Bank, often serving as executives of Thailands leading business organizations.