กสิกรไทยเซ็นขายประกันให้เมืองไทยประกันชีวิต 10 ปี รับค่าตอบแทน 12,700 ล้านบาท หวังร่วมพัฒนาบริการและช่องทางขาย ก้าวเป็นผู้นำในตลาดประกันชีวิต

0
1255

กสิกรไทยจับมือเมืองไทยประกันชีวิต เซ็นเป็นพันธมิตรใกล้ชิดขายประกันผ่านแบงก์และบริษัทย่อย 5 บริษัท เป็นเวลา 10 ปี รับค่าตอบแทน 12,700 ล้านบาท พร้อมร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการขายใหม่ ๆ เพื่อก้าวเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดประกันชีวิตในไทย

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยได้พิจารณาข้อเสนอและเข้าทำสัญญาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (Bancassurance Agreement) ให้กับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารและบริษัทย่อยของธนาคาร 5 บริษัท แต่เพียงผู้เดียว ได้แก่ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด บริษัท โพรเกรส มัลติ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด และบริษัทย่อยอื่นที่อาจจะจัดตั้งขึ้นในอนาคตจากการปรับโครงสร้างธุรกิจหลักของธนาคาร ในช่องทางการจำหน่ายของธนาคารและบริษัทย่อยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต อาทิ สาขา พนักงานสาขา เอทีเอ็ม พนักงานประจำและชั่วคราว และบุคคลอื่น เช่น ตัวแทน รวมถึง ช่องทางดิจิทัล การตลาดทางตรง (Direct Marketing) และการตลาดผ่านทางโทรศัพท์ (Telemarketing)

ทั้งนี้ สัญญาจะมีระยะเวลา 10 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 และจะมีผลบังคับใช้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร พร้อมให้ยกเลิกและแทนที่สัญญาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคารฉบับเดิม ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2552 โดยธนาคารจะได้รับค่าตอบแทนจากการให้สิทธิในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแก่ลูกค้าผ่านช่องทางธนาคารและบริษัทย่อยแก่เมืองไทยประกันชีวิตเป็นมูลค่า 12,700 ล้านบาท นอกจากนั้นยังจะได้รับค่าตอบแทนตามผลการดำเนินการขาย และค่านายหน้าในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตอีกด้วย โดยสัญญาอาจสิ้นสุดลงก่อน 10 ปีได้ หากผลการดำเนินธุรกิจถึงเกณฑ์ที่กำหนด และสามารถต่ออายุได้ไม่เกิน 2 ปี ในกรณีที่ผลการดำเนินธุรกิจไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด

นางสาวขัตติยา กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำสัญญาในครั้งนี้ เนื่องจากธนาคารมีความมั่นใจว่า เมืองไทยประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศ มีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง เชี่ยวชาญในตลาดประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทุกกลุ่มของธนาคาร เห็นได้จากเมืองไทยประกันชีวิตสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งและอันดับสองจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านช่องทางการจำหน่ายผ่านธนาคารในช่วงปี 2561 – 2563​

ดังนั้น การเป็นพันธมิตรระยะยาวอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้การพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องลงทุนร่วมกันระยะยาว เช่น การลงทุนด้านไอทีเพิ่มมากขึ้น จะนำไปสู่การให้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่สะดวกขึ้นสำหรับลูกค้าและได้รับผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการมากขึ้น รวมทั้งมีแนวโน้มที่จะสามารถขยายฐานลูกค้าไปยังลูกค้าของธนาคารตามช่องทางต่าง ๆ ที่ปัจจุบันยังเข้าไม่ถึงได้ในอนาคต

ปัจจุบัน ธนาคารกสิกรไทยมีสัดส่วนการถือหุ้นนับรวมแบบสัดส่วนผลประโยชน์สุทธิ (Effective Shareholding) ในเมืองไทยประกันชีวิตคิดเป็น 38.25% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยในปี 2563 ธนาคารมีรายได้จากการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและส่วนแบ่งในกำไรของเมืองไทยประกันชีวิตทั้งหมด รวมประมาณ 9,000 ล้านบาท

ด้านนายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เมืองไทยประกันชีวิตมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้สานต่อความร่วมมืออันแน่นแฟ้นที่มีกันมาอย่างยาวนานกับธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเรามีความตั้งใจที่จะต่อยอดความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับธนาคารกสิกรไทยให้ดียิ่งขึ้นไปอีก โดยความร่วมมือระยะยาวครั้งนี้ เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ร่วมกันของทั้งสององค์กรในการวางเป้าหมายและพร้อมเป็นผู้นำที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรวมถึงความคุ้มครองสุขภาพอย่างเป็นเลิศ

นอกจากนี้ ยังเล็งเห็นถึงโอกาสในการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการในรูปแบบใหม่  รวมไปถึงการพัฒนาความรู้และทักษะใหม่ของบุคลากรให้พร้อมรองรับกับโลกยุคดิจิทัล  ตลอดจนเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มของธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารที่มีความมั่นคงแข็งแกร่งเสมอมา และตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการด้านการเงินที่ครบวงจร   สำหรับความร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ  โดยบริษัทสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่เสริมการให้บริการทางการเงินของธนาคารได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของธนาคาร

KBank signs bancassurance agreement with Muang Thai Life Assurance for a 10year period with exclusivity fee of 12.7 billion Baht a synergy for development of services and distribution channels aiming to be at the forefront of the Thai life insurance market 

KASIKORNBANK (KBank) has signed a bancassurance agreement with Muang Thai Life Assurance Public Company Limited, allowing KBank and its five subsidiaries to offer and/or distribute MTL life insurance products for a period of 10 years, while KBank will receive an exclusivity fee of 12.7 billion Baht in return. Both parties will strengthen their collaboration in enhancing products and distribution channels with the aim of becoming the leader in the Thai life insurance market.

Ms. Kattiya Indaravijaya, Chief Executive Officer of KBank, said that KBank has considered the proposal and entered into a bancassurance agreement with MTL to offer and/or distribute life insurance products for MTL on exclusive basis via current and future distribution channels of KBank and its five subsidiaries, namely KASIKORN LEASING COMPANY LIMITED (KLeasing), KASIKORN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED (KAsset), KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED (KSecurities), KASIKORN FACTORY AND EQUIPMENT COMPANY LIMITED (KF&E), and Progress Multi Insurance Broker Company Limited, as well as other subsidiaries to be established in the future through KBanks core business restructuring. These distribution channels include branches, tellers, ATMs, fulltime and parttime employees and third parties such as agents, digital channels, direct marketing and telemarketing.

The 10year bancassurance agreement, which commences January 1, 2022, will come into effect upon approval by a KBank shareholdersmeeting. It will terminate and supersede the previous bancassurance agreement that have been in effect since 2009. KBank will receive an exclusivity fee from the distribution of insurance products via channels of KBank and its five subsidiaries of 12.7 billion Baht; plus, a performance bonus and commission. The bancassurance agreement may be terminated before 10 years if operating results reach the stipulated level, and can be extended for up to two years if operating results do not reach the stipulated level.

Ms. Kattiya added that KBank has entered into the bancassurance agreement with MTL because MTL is Thailand’s leading life insurance company with a renowned brand and expertise in the life insurance market. Moreover, its products are well accepted by all customer segments of KBank, as evidenced by the fact that MTL was able to maintain its largest and second-largest market share of the bancassurance segment from 2018 to 2020.  

Therefore, the long-term cooperation with MTL will help improving various products and services through joint investment, such as IT investment. This in turn will allow KBank to offer customers products and services that meet their needs with the greater convenience as well as expanding customers base to reach more new customers through various distribution channels which have not been accessed.  

At present, KBank’s effective shareholding in MTL accounts for 38.25 percent of MTL’s total issued and paid-up shares. In 2020, KBank’s total income of life insurance products sales and share of MTL’s profits amounted to approximately 9 billion Baht.    

Mr. Sara Lamsam, Chief Executive Officer of MTL, said, Muang Thai Life Assurance is deeply honored to continue our long-standing close cooperation with KBank. We are committed to building upon the success having experienced with KBank. This long-term cooperation is forged from the shared vision of both organizations in setting targets and taking the lead in delivering quality life insurance products, as well as health insurance coverage.

 In addition, MTL sees the agreement as an opportunity to jointly develop new products and services, while working to promote new knowledge and skills for our personnel to better prepare them for the digital era. This agreement would also grant us greater access to every KBank’s customer segment and allow us to satisfy their needs.

 KBank is a bank that has always maintained its strength and stability, and is able to meet the demands of customers through its comprehensive financial services solutions. This business cooperation will allow us to enhance our capabilities in running business operations. MTL will be able to utilize its existing potential to support KBank’s financial services to be more comprehensive, offering maximum benefits to KBank’s customers.