กสิกรไทยออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจ พักทั้งต้นดอกกู้เดิม พร้อมปล่อยกู้ใหม่สูงสุด 20% ของยอดกู้คงค้าง ดอกเบี้ย 2% 2 ปี ฟรีดอกไม่ต้องจ่ายต้น 6 เดือนแรก

0
1632

กสิกรไทยออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้รอด ภายใต้โครงการ “รวมใจไม่ทิ้งกัน” เพิ่ม 2 มาตรการพิเศษสอดรับนโยบายแบงก์ชาติ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย สำหรับวงเงินสินเชื่อเดิม พร้อมปล่อยกู้สินเชื่อใหม่เพิ่มสภาพคล่องธุรกิจ วงเงินสูงสุด 20% ของยอดกู้คงค้าง ดอกเบี้ย 2% 2 ปี ฟรีดอกเบี้ยและไม่ต้องชำระเงินต้น 6 เดือนแรก เริ่ม 27 เม.ย.นี้ 

นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิค-19 ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้าง ทำให้ภาคธุรกิจประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ กระทบต่อรายได้และความสามารถในการจ้างงาน โดยธนาคารพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจของธนาคารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารได้ออกมาตรการให้การช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจไปแล้ว จำนวน 11,000 ราย ยอดหนี้คงค้าง 147,000 ล้านบาท และให้วงเงินสินเชื่อใหม่เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ภายใต้โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำออมสิน จำนวน 3,600 ราย วงเงิน 14,800 ล้านบาท และโครงการ บสย. SME สร้างไทย จำนวน 2,150 ราย วงเงินอนุมัติ 6,700 ล้านบาท และในครั้งนี้ได้ออกมาตรการใหม่เพื่อช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจที่สอดรับกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย

การช่วยเหลือรอบนี้แบ่งออกเป็น 2 มาตรการ คือ มาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 6 เดือน สำหรับลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับลูกค้าโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องแจ้งมาที่ธนาคาร ซึ่งจะมีลูกค้าธุรกิจของธนาคารที่ได้สิทธิ์ในมาตรการนี้ ประมาณ 140,000 ราย โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบสิทธ์ได้ที่ www.kasikornbank.com/checkingrescue

นอกจากนี้วงเงินสินเชื่ออื่น ๆ ของลูกค้าที่มีสินเชื่อธุรกิจกับธนาคาร ก็จะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยครอบคลุมถึงสินเชื่อบ้าน และสินเชื่อเงินด่วน ให้เข้ามาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลา 6 เดือน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในการชำระหนี้และเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจได้อีกทางหนึ่งด้วย

มาตรการที่ 2 คือ การให้สินเชื่อใหม่เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง เนื่องจากตอนนี้อยู่ในช่วง shut down หลายธุรกิจจึงประสบปัญหาในการสร้างรายได้ หรือรายได้ที่ได้รับไม่เท่าเดิม จึงทำให้ลูกค้าไม่มีเงินหมุนเวียนในการใช้จ่าย หรือแม้กระทั่งเงินในการจ้างพนักงาน ธนาคารจึงสนับสนุนการให้สินเชื่อใหม่เพื่อใช้เพิ่มสภาพคล่อง ประคับประคองให้อยู่รอดทั้งธุรกิจและพนักงาน โดยให้วงเงินสินเชื่อ 20% ของยอดสินเชื่อคงค้าง อัตราดอกเบี้ย 2% ระยะเวลา 2 ปี ฟรีดอกเบี้ยและไม่ต้องชำระเงินต้น ใน 6 เดือนแรก สำหรับลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารไม่เกิน 500 ล้านบาท ลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมมาตรการสามารถตรวจสอบสิทธิ์และสมัครได้ที่ www.kasikornbank.com/BOtSoftLoan ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ลูกค้าที่ประเมินแล้วว่าตนเองอาจจะได้รับผลกระทบค่อนข้างยาว หรือต้องการความยืดหยุ่นในการผ่อนชำระ หรือมีหลักประกันจำกัด ธนาคารก็พร้อมสนับสนุนสินเชื่อใหม่ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดยใช้ บสย. ค้ำประกัน

นายสุรัตน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า เมื่อลูกค้าประสบปัญหา ธนาคารก็พร้อมดูแลและให้การช่วยเหลือ เพื่อให้ลูกค้ารอดพ้นวิกฤต การช่วยเหลือของธนาคาร ธนาคารจะพิจารณาให้กับลูกค้าอย่างทั่วถึง เพื่อให้ลูกค้ามีสภาพคล่อง ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ และรักษาการจ้างงาน เมื่อวิกฤตผ่านพ้นไปลูกค้าก็จะสามารถฟื้นฟูธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันธนาคารก็ยังคงมีความรัดกุมด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่ามีสภาพคล่องสนับสนุนลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง