กสิกรไทยจัด AFTERKLASS Young Gen Business Kamp 2019 สอนน้องเขียนแผนธุรกิจ 

0
1393

นายรวี อ่างทอง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนและนักศึกษาจำนวน 30 คน ที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมอบรมค่าย AFTERKLASS Young Gen Business Kamp 2019 เป็นเวลา 3 วัน เรียนรู้พื้นฐานสำคัญในการเขียนแผนธุรกิจ (Business Model) พร้อมร่วมแข่งขันในรูปแบบ Hackathon ระดมความคิดสร้างสรรค์ไอเดียสินค้าและบริการที่จะช่วยแก้ปัญหาของการใช้ชีวิตในปัจจุบัน พร้อมแนวคิดทางการตลาด และการสร้างรายได้เชิงธุรกิจ รวมทั้งให้ทุกทีม Pitching แผนธุรกิจต่อคณะกรรมการจากธนาคารฯ Beacon Venture และ KBTG ทีมชนะเลิศได้รับทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 1 ณ อาคารเคเอ็กซ์ ถนนกรุงธนบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ AFTERKLASS ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการเงิน ต่อยอดเงินออม และการลงมือทำธุรกิจกับวัยรุ่น ลงทะเบียนได้ที่ www.afterklass.com