กสิกรไทยจัดเวิร์คช็อปออนไลน์ชวนนิวเจนร่วมกู้โลกกับห้องเรียนภาวะโลกรวน 

0
1093

 กสิกรไทยจัดเต็ม! กิจกรรม AFTERKLASS เวิร์คช็อปส่งท้ายปลายปี ชวนนิวเจนร่วมคลาสออนไลน์ “ป้องกันและบรรเทาภาวะโลกรวนต้องทำยังไง AFTERKLASS มีคำตอบให้” หวังให้เด็กรุ่นใหม่เข้าใจปัญหาภาวะโลกรวน และความสามารถในการปรับตัวและวิธีการบรรเทาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง ดูแลโลกอย่างยั่งยืน

นายรวี อ่างทอง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญผลกระทบจาก “ภาวะโลกรวน” ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน จนส่งผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงเป็นวาระเร่งด่วนของประชาคมโลกที่ร่วมกันพยายามควบคุมอุณหภูมิโลกให้เพิ่มขึ้นไม่เกินกว่า 1.5 2 องศาเซลเซียส ด้วยเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050) ตามความตกลงปารีส และสำหรับประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) และเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี พ.ศ. 2608 (ค.ศ. 2065)

AFTERKLASS ซึ่งเป็นโครงการ CSR ของธนาคารกสิกรไทย เป็นแพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนไทย อายุ 1520 ปี เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาภาวะโลกรวน ซึ่งเป็นภารกิจที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง  รวมทั้งเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จำเป็นต้องเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการบรรเทาภาวะโลกรวนด้วยกัน จึงได้จัดกิจกรรม “ป้องกันและบรรเทาภาวะโลกรวนต้องทำยังไง AFTERKLASS มีคำตอบให้” เวิร์คช็อปออนไลน์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแก้ไขปัญหาของธรรมชาติให้แก่เยาวชน สร้างความรู้ ความเข้าใจ และผลักดันให้นำไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง เพื่อการดูแลโลกอย่างยั่งยืน

น้องๆ ที่เข้าร่วมเวิร์คช็อปได้เรียนรู้จาก 2 วิทยากร ผู้มีชื่อเสียงด้านสิ่งแวดล้อม ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแชร์ประสบการณ์ ได้แก่ อาจารย์ต้อม น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ นักวิจัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานมูลนิธิโลกสีเขียว และคุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ นักแสดง และผู้ก่อตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา (EEC) นอกจากนี้ยังเป็นทูตสันถวไมตรีประจำประเทศไทยคนแรกของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (Thailand Goodwill Ambassador UNEP) ตลอดกิจกรรม ทั้ง 2 กูรู ได้ถ่ายทอดความรู้อย่างลึกซึ้งถึงต้นตอและความสัมพันธ์ของปัญหาที่เชื่อมโยงกัน กระตุ้นจิตสำนึก และส่งต่อแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับนิวเจนผ่านการพูดคุย แบ่งปันประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนชักชวนให้น้องๆ สร้างพันธสัญญาร่วมกันในการเริ่มลงมือทำเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาภาวะโลกรวน สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ธนาคารกสิกรไทยมุ่งเน้นมาโดยตลอด  

กิจกรรมของห้องเรียนโลกรวนใน 1 วันประกอบด้วย ภาวะโลกรวน 101 “โลกรวนจริงหรือหลอก” เนื้อหาเกี่ยวกับความหมายและสาเหตุของภาวะโลกรวนรวมไปถึงวิธีรับมือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ภาวะโลกรวน 102 “อากาศแปรปรวนจากเหนือลงใต้” ชวนวิเคราะห์เหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศและประสบการณ์ภาวะโลกรวนที่น้องๆ ต้องเผชิญรวมทั้งมีการระดมความคิดเรื่อง “โลกรวนแล้วจะอยู่ยังไงให้รอด” และปิดท้ายด้วยภาวะโลกรวน 103 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาภาวะโลกรวนผ่านการบรรเทาและการปรับวิธีการใช้ชีวิต รวมทั้งมีการสะท้อนความคิดจากห้องเรียน AFTERKLASS เพื่อร่วมให้คำมั่นสัญญาในการปรับตัวและบรรเทาวิกฤตภาวะโลกรวนผ่านการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ด้วยหลักพฤติกรรม 8R ในชีวิตประจำวันที่ง่ายและทุกคนสามารถทำได้จริง ด้วยการใช้กระดานออนไลน์ www.webwhiteboard.com  เพื่อแชร์ออกไปและช่วยกันเป็นกระบอกเสียงให้กับคนอื่นๆ ในสังคมให้ตระหนักและตื่นตัวไปพร้อมกัน 

นายรวี กล่าวว่า เวิร์คช็อปภาวะโลกรวน ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่จำนวนมากและมีเสียงตอบรับที่ดี สะท้อนความสำเร็จตามเจตนารมณ์ที่ AFTERKLASS มุ่งหวังไว้ในการเป็น Community ที่รวบรวมทุกความสนใจของวัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านการเงิน การเรียน ความบันเทิง ไลฟ์สไตล์ เกม ไปจนถึงกิจกรรมเวิร์คช็อป ให้ความรู้เพิ่มทักษะด้านต่างๆ ตลอดทั้งปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งการจัดแคมป์อบรมทักษะด้านธุรกิจ การเงิน การลงทุน ประจำปีอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสมาชิกในเว็บไซต์กว่า 33,000 คน และมีสมาชิกผ่าน Social Media Platform อื่นๆ อีกกว่า 50,000 คน ในปี 2565 ธนาคารกสิกรไทยจะยังคงเดินหน้าโครงการ AFTERKLASS อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางการเงินให้แก่เยาวชนไทย พร้อมทั้งทักษะความรู้ใหม่ๆ ให้น้องๆ ก้าวทันความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในโลกยุคใหม่  ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

KBank organizes online workshop, inviting the new generation to help save the world with “climate change” course

KASIKORNBANK (KBank) has launched an AFTERKLASS workshop at this year-end, inviting the new generation to join the online course entitled, “Learn How to Prevent and Mitigate Climate Change with AFTERKLASS”. The workshop aims to promote greater understanding of extreme weather conditions among the new generation so that they will learn how to adapt to and mitigate the climate crisis with practicality in order to save the world in a sustainable manner. 

Mr. Rawee Angthong, KBank Senior Vice President, Corporate Communications and Relations Department, said that the world is now faced with the impacts of “climate change” caused by global warming. The phenomenon has led to extreme weather conditions which are devastating the economy, society and environment. The issue is now high on the global agenda. International efforts aim to limit global warming to 1.5-2 degrees Celcius and achieve net zero emissions within 2050 in alignment with the Paris Agreement. Meanwhile, Thailand has set the goals of achieving carbon neutrality within 2050 and net zero emissions within 2065.  

    As a CSR program organized by KBank, AFTERKLASS is a platform that focuses on promoting financial literacy among Thai youth aged 15-20. Recognizing the importance of fighting climate change which requires collective action from all of us, especially the new generation, KBank has organized the “Learn How to Prevent and Mitigate Climate Change with AFTERKLASS” online workshop. The activity is aimed at promoting awareness among youths of the numerous problems related to natural resources, and offering them related knowledge and understanding so that they can practically address such issues for a sustainable world.

   Young people participating in the online workshop have learned various environmental issues through experience and knowledge sharing with two speakers who are well-known in the field of environmental conservation, namely Mr. Boripat Siriaroonrat, DVM, Ph.D. Researcher, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University & President of Green World Foundation; and Mr. Alexander Simon Rendell, actor, Chief Executive Officer (CEO) EEC HQ Co., Ltd., and the UN Environment Programme’s first National Goodwill Ambassador for Thailand. Throughout the online workshop, the two gurus have offered the participants their in-depth knowledge on the root causes and relations of environmental problems. They have also promoted awareness and provide guidelines on how to address environmental problems through sharing their experiences and exchanging views while also encouraging participating youths to build a joint commitment towards addressing problems related to climate change, which is in line with the environmental operations that KBank has always attached importance to. 

The one-day online workshop comprises: 1) The Climate Change 101 session on “Is climate change real?”, covering the definition and causes of climate change, plus environmentally-friendly ways to cope with climate change; 2) The Climate Change 102 session on “Severe weather conditions from north to south”, covering an analysis on climate change issues at home and abroad, plus related experience-sharing and brainstorming on “How to weather the climate change crisis”; and 3) The Climate Change 103 session on “Methods of addressing climate change via lifestyle adjustments”. Additionally, participants will be invited to share their reflections on the AFTERKLASS workshop, while pledging their commitment to cope with and take action to mitigate the impacts of erratic global weather conditions via the creation of a circular economy that adheres to the principle of ‘8Rs”, which are achievable and can be easily incorporated into daily life. Through the use of an online whiteboard, at www.webwhiteboard.com, participants can share course details and lend their voices to promoting environmental awareness and social engagement.

Mr. Rawee added that the climate change workshop garnered overwhelming interest from the new generation and was very well-received. This success resonates with AFTERKLASS mission of setting up a community which combines a wide range of teenage interests, whether in terms of financial knowledge, education, entertainment, lifestyle, gaming or various workshops, and provides skills and knowledge to participants year-round free of charge. AFTERKLASS has continually organized annual camps that focus on honing participants’ business, financial and investment skills. Presently, there are more than 33,000 members on the website, and over 50,000 on other social media platforms. In 2022, KBank will press ahead with its AFTERKLASS program to build upon the financial knowledge of Thai youths, while arming them with new skills that will enable them to face the challenges and rapid changes of the new era, economically, socially and environmentally – as they will go on to become a major driving force for sustainable growth of Thailand.