กสิกรไทยคว้ารางวัล Best Domestic Bank in Thailand ธนาคารที่ดีที่สุดในประเทศไทย ปี 2566 จาก Asiamoney

0
190

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัล ธนาคารที่ดีที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2566 (Best Domestic Bank in Thailand) จากเวที Asiamoney Best Bank Awards 2023 จัดโดย Asiamoney นิตยสารการเงินชั้นนำของเอเชีย โดยพิจารณาคัดเลือกจากองค์กรชั้นนำที่มีความแข็งแกร่งในหลากหลายมิติ ซึ่งการได้รับรางวัลดังกล่าวสะท้อนมาจากการที่ธนาคารดำเนินธุรกิจบนหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน (Bank of Sustainability) มาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความเป็นผู้นำในด้านดิจิทัล เทคโนโลยี นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ รวมทั้งการดำเนินธุรกิจที่พัฒนาและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งนำพาลูกค้า สังคม และประเทศก้าวผ่านความท้าทาย และสามารถเติบโตสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน