กสิกรไทยกวาด 6 รางวัลยอดเยี่ยม ตอกย้ำการเป็นธนาคารชั้นนำด้าน Cash Management และ Transaction Banking กสิกรไทยคว้า 6 รางวัลยอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการด้านการเงิน และ Transaction Banking

0
805

จาก 4 เวทีชั้นนำระดับโลก ได้แก่ The Asset Triple A, Alpha South East Asia, The Asian Banker และ ABF Wholesale Banking Awards 2022 ตอกย้ำภาพความเป็นผู้นำ พร้อมเดินหน้าสู่ Ecosystem Hub เชื่อมโยงระบบการชำระเงินให้กับธนาคาร พันธมิตร และลูกค้ารายย่อย เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินของพันธมิตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น และตอบโจทย์ลูกค้ารายย่อย
ดร. พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารมีเป้าหมายที่จะเป็น Ecosystem Hub เชื่อมโยงระบบการชำระเงินให้กับลูกค้า ธนาคารจึงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชันทางการเงินที่เชื่อมต่อระหว่างธนาคาร พันธมิตร และลูกค้ารายย่อย ให้มีรูปแบบการชำระเงินที่เหมาะสม ปลอดภัย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้ใช้รายย่อย และสร้างประสบการณ์ที่ดีในการรับจ่ายเงิน โดยเป็นการพัฒนาโซลูชันทางการเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินของพันธมิตรหรือลูกค้าธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยในปีนี้ ธนาคารได้พัฒนาและนำเสนอโซลูชันที่เป็นตัวช่วยให้พันธมิตรและลูกค้าธุรกิจสามารถบริหารจัดการด้านการเงิน (Cash Management) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผ่านหลากหลายบริการของธนาคาร เช่น K PLUS, K PLUS SHOP, K BIZ, K Payment Gateway รวมถึงการพัฒนาโซลูชันทางการเงินเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของพันธมิตร
จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องดังกล่าว จึงผลักดันให้ธนาคารได้รับรางวัลเชิดชูในด้านความเป็นเลิศของการให้บริการจัดการด้านการเงิน (Cash Management) และ Transaction Banking ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า จากสถาบันต่างๆ ดังนี้
1. รางวัล Best Service Provider – Transaction Bank จากสถาบัน The Asset Triple A
2. รางวัล Best Service Provider-E-Solutions Partner จากสถาบัน The Asset Triple A
3. รางวัล Best Service Provider-Cash จากสถาบัน The Asset Triple A
4. รางวัล Best Cash Management Bank in Thailand จากสถาบัน Alpha South East Asia ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 11 จาก 16 ครั้งที่ได้รับรางวัลนี้มาต่อเนื่อง
5. รางวัล Best Cash Management Bank in Thailand จากสถาบัน The Asian Banker และ
6. รางวัล Thailand Domestic Cash Management Bank of the Year จากงาน ABF Wholesale Banking Awards 2022

KBank wins six outstanding awards, reinforcing its status as the leading bank in cash management and transaction banking
KASIKORNBANK (KBank) has garnered six outstanding awards in recognition of its superior performance in cash management and transaction banking from four world-class organizations, including The Asset Triple A, Alpha South East Asia, The Asian Banker and ABF Wholesale Banking Awards 2022. These accolades reflect the leadership of KBank, which is now ready to become an ecosystem hub that integrates its payment systems with those of business partners and retail clients for enhanced efficiency of its partners’ cash management and customer responsiveness.
Dr. Pipatpong Poshyanonda, KBank President, said, “As KBank aims to become an ecosystem hub linking its payment system with customers, the Bank is determined to develop both technologies and financial solutions that link the Bank with our strategic partners and retail customers. The payment formats must also be appropriate and secure while meeting the lifestyle needs of retail customers and giving them a satisfactory service experience. The development of financial solutions has been made via mobile application or website so that the cash management of our partners or business customers is more efficient.”
In 2022, KBank has developed and delivered solutions that help partners and business customers to conduct their cash management more efficiently through multiple services of KBank such as K PLUS, K PLUS SHOP, K BIZ, and K Payment Gateway, including the development of financial solutions linking our partners’ platforms.
With such commitment to the continuous development of quality services, KBank received six awards for its outstanding performance in cash management and transaction banking from leading organizations, as follows:
1. “Best Service Provider – Transaction Bank” from The Asset Triple A
2. “Best Service Provider – E-Solutions Partner” from The Asset Triple A
3. “Best Service Provider – Cash Management” from The Asset Triple A
4. “Best Cash Management Bank in Thailand” – for the 11th time in 16 years – from Alpha South East Asia
5. “Best Cash Management Bank in Thailand” from The Asian Banker
6. “Thailand Domestic Cash Management Bank of the Year” from the ABF Wholesale Banking Awards 2022