กลุ่ม KTIS ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ พร้อมนำชมโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์

0
1243

นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงคณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร ร่วมต้อนรับ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์คนใหม่

พร้อมคณะ ในโอกาสเข้ารับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมโรงงานของกลุ่ม KTIS โดยเฉพาะโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ (NBC)  ซึ่งเป็นไบโอคอมเพล็กซ์แห่งแรกของประเทศไทย ดำเนินการภายใต้บริษัทร่วมทุน ระหว่าง กลุ่ม KTIS และ GGC ในสัดส่วน 50 ต่อ 50 ในนามบริษัท จีจีซี เคทิสไบโออินดัสเทรียล จำกัด หรือ GKBI  บนเนื้อที่กว่า 2,000 ไร่ ในตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยโครงการ NBC นี้ สอดรับกับแนวนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) อันเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งไม่ใช่เพียงความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครสวรรค์ แต่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ