กลุ่มแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เข้ม COVID-19 เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

0
1639

กลุ่มโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ย้ำดำเนินมาตรการเข้มงวดรับมือ COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผู้ใช้บริการอย่างเต็มที่ พร้อมติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา พร้อมร่วมมือทุกด้านเพื่อส่วนรวม

 

นางสุวรรณา พุทธประสาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ที่ปัจจุบันแพร่กระจายไปทั่วโลกนั้น กลุ่มโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ได้ดำเนินมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผู้ใช้บริการมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยกำชับ ให้พนักงานในกลุ่มโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว อันได้แก่

ข้อแรกมีจุดคัดกรอง พร้อมที่วัดอุณหภูมิอินฟราเรดบริเวณทางเข้า-ออกหลัก สอง.เพิ่มความถี่ของการฆ่าเชื้อในระบบปรับอากาศเป็นกรณีพิเศษ สาม.ให้บริการเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรคแบบมาตรฐานทั่วทุกบริเวณ สี่.เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะ เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ที่จับบันไดเลื่อน ที่จับประตูห้องน้ำ ที่จับประตูอาคารทุกจุด ฯลฯ ทุก 30 นาที ห้า.ให้ทำความสะอาดห้องพักด้วยอุปกรณ์ฆ่าเชื้อทุกพื้นที่ หก.ตรวจสอบวีซ่าและเอกสารรับรองของลูกค้าที่เข้าพักทุกคน เจ็ด.ในส่วนของห้องประชุม หรือห้องที่ใช้พื้นที่ร่วมกันหลายคนจะใช้มาตรการเดียวกัน คือ ฆ่าเชื้อก่อนและหลัง ตรวจวัดอุณหภูมิผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน แปด.มีจุดบริการฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก เก้า.ให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทั้งการดูแลตนเองและลูกค้า และสิบ.กำหนดให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติหน้าที่”