กลุ่มบริษัท รีโว สร้างความอุ่นใจจัดหาวัคซีนซิโนฟาร์มต้านวิกฤต Covid – 19  ให้กับพนักงานทุกคน  และ คู่ค้า พันธมิตรของบริษัท รีโว

0
1842

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้น กลุ่มบริษัท รีโว คำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานทุกคน พันธมิตร และลูกค้าเป็นสำคัญ ผู้บริหารนำทีมโดย นายบุญเลิศ รตินธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางสาวสุทธิสินี อยู่สวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท รีโว (ประกอบด้วยบริษัท รีโว เอสเตท จำกัด และบริษัทในเครือ) ตระหนักถึงอันตรายของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลพนักงานทุกคนและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพกายและใจที่ดี พร้อมก้าวผ่านสถานการณ์ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด จึงดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด​    และยังได้สร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้วยการจัดหาวัคซีน ซิโนฟาร์ม 

เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19 แก่พนักงานขาย พนักงานทุกหน่วยงาน คู่ค้า พันธมิตร ของกลุ่มบริษัท รีโว อาทิเช่น บริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัทผลิตและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ บริษัทผลิตอลูมิเนียม บริษัทพร็อพเพอร์ตี้แมเนจเม้นท์ รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและแม่บ้านทุกโครงการของบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดมาตรการป้องกันและทำความสะอาดในสำนักงานขาย บ้านตัวอย่างในระดับสูงสุด เพื่อความมั่นใจและอุ่นใจของลูกค้าทุกท่าน เราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม  สร้างความอุ่นใจและปลอดภัยในวิกฤติการระบาด C0VID-19 

เว็บไซต์: www.revoestate.com Follow FB/IG: eigenpremiumtownhome