กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ผสานความร่วมมือเปิดโครงการ APEC Voices of the Future 2022 สนับสนุนเยาวชนไทยแสดงศักยภาพบนเวทีโลก

0
647

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมผู้นำเยาวชนเอเปค APEC Voices of the Future 2022 (APEC VOTF 2022) ซึ่งจะจัดขึ้นคู่ขนานกับการประชุมสุดยอดผู้นำ APEC CEO Summit 2022 ระหว่างวันที่ 13 – 19 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีศักยภาพจาก 21 เขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อนำเสนอมุมมอง และแนวทางออกเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ส่งผลต่ออนาคตของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงเข้ารับฟังวิสัยทัศน์ของผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำของโลกที่มาร่วมการประชุม APEC นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการเปิดตัว ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยที่จะเข้าร่วมโครงการในปีนี้รวมถึง ผู้ให้ความรู้แก่ทีมเยาวชนไทย (Educators) ด้วย โดยพิธีลงนามจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นางกุลนันท์ ซานไทโว กรรมการผู้จัดการ ประธานกลุ่มงานลูกค้าบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เชื่อมั่นการส่งเสริมโอกาสอย่างเต็มที่เพื่อสร้างประโยชน์ (Optimise Your Opportunities) ในเรื่องการเงิน การลงทุน รวมถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์อื่นๆ สำหรับสังคมและประเทศ ดังนั้นการสนับสนุนเยาวชนของชาติให้พัฒนาตัวเองได้เต็มศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองกับเยาวชนตัวแทนประเทศอื่นๆ การเข้ารับฟังวิสัยทัศน์จากผู้นำองค์กรระดับโลก หรือการเข้าร่วมรับการอบรมจากผู้ให้ความรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการ APEC Voices of the Future นี้ จะเป็นการสนับสนุนโอกาสของประเทศ ให้พัฒนาได้อย่างเต็มที่เพราะการพัฒนาประเทศในยุคต่อไป ขึ้นอยู่กับเยาวชนผู้เป็นเสียงของอนาคต ที่ควรรับฟังตั้งแต่วันนี้
“ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมากลุ่มธุรกิจเกียรตินาคินภัทร ได้รับมอบหมายจากองค์กรผู้ดูแลโครงการ APEC Voices of the Future ให้ทำหน้าที่คัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ ที่เวียนกันจัดในประเทศสมาชิกเอเปคทุกๆ ปี รวมทั้งยังได้จัดสรรบุคลากรของ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจมาเป็น ‘Educator’ หรือผู้ให้ความรู้แก่เยาวชนที่เป็นตัวแทนของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปีนี้ กลุ่มธุรกิจฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรที่มีบทบาทเรื่องการศึกษาและพัฒนาเยาวชน อย่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมในการยกระดับของโครงการให้เป็นที่เข้าถึงในวงกว้างยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของการคัดเลือกตัวแทนประเทศจากนักศึกษามหาวิทยาลัย หรือการจัดเวทีนำเสนอความคิดของเยาวชน ที่สาธารณชนสามารถเข้าร่วมฟังได้ กลุ่มธุรกิจฯ เชื่อว่าการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดคือโอกาสของการแสวงหาทางออกที่สมดุลที่สุด สำหรับผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย ตามแนวคิดหลักของ APEC ที่ว่า Open. Connect. Balance” นางกุลนันท์ กล่าว
ด้าน ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า “ในนามของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของประเทศไทย พร้อมให้การสนับสนุน ส่งเสริม ให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและความพร้อมในการเป็นผู้นำเยาวชนบนเวทีโลก เพราะการที่ตัวแทนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับโครงการ APEC Voices of the Future นี้เป็นโอกาสอันดีที่ทุกๆคน จะได้ร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร นอกห้องเรียน อันจะต่อยอดเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากยิ่งในอนาคต ภายหลังจากจบการศึกษา ซึ่งพลังบวกจากเยาวชนกลุ่มนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ ต่อโลกใบนี้ ด้วยแนวคิดหลัก คือ เปิดใจรับความแตกต่าง (Open) เชื่อมโยงความแตกต่างเหล่านั้นเข้าเป็นพลังร่วมที่เข้มแข็ง (Connect) ร้อยเรียงความแตกต่างที่จะสร้างความสมดุล ของโลกใบนี้ได้อย่างยั่งยืน (Balance) มหาวิทยาลัยศรีปทุม รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานร่วมกับกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง และเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจการเงิน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนไทยต่อไปในอนาคต”

นอกจากนั้น ภายในงานได้มีการเปิดตัวผู้แทนเยาวชนของประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 12 คน จากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการแนะนำนายทวีศักดิ์ เผ่าพัลลภ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุน บล.เกียรตินาคินภัทร ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และ นายพงศธร ลีลาประชากุล ผู้อำนวยการอาวุโส นักวิเคราะห์การลงทุนต่างประเทศ บล.เกียรตินาคินภัทร ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้และที่ปรึกษาให้กับเยาวชนผู้แทนประเทศไทยตลอดระยะเวลาของโครงการ
งานประชุมผู้นำเยาวชนเอเปค APEC Voices of the Future เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 1998 ที่ประเทศมาเลเชีย และมีการจัดประชุมครั้งแรกในปี 1999 ที่ประเทศนิวซีแลนด์ โดยจัดควบคู่ไปกับการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค ที่จัดขึ้นในแต่ละประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ถูกคัดเลือกจาก 21 เขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อนำเสนอมุมมอง และแนวทางออกเกี่ยวกับประเด็นปัญหา ที่ส่งผลต่ออนาคตของเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงเข้ารับฟังวิสัยทัศน์ของผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำของโลกที่มาร่วมการประชุมเอเปค ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ส่งตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมตั้งแต่ ปี 2012 ณ กรุงวลาดิวอสตอค ประเทศรัสเซีย และสำหรับปีนี้ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพภายใต้แนวคิดหลัก “Open. Connect. Balance.” ระหว่างวันที่ 13 – 19 พฤศจิกายน 2565 โดยมีตัวแทนเยาวชนและผู้ให้ความรู้รวมกว่า 130 คน จาก 21 เขตเศรษฐกิจเดินทางมาเข้าร่วมงาน
นอกเหนือจากความร่วมมือในการจัดงานของเจ้าภาพร่วมทั้ง 2 รายแล้ว ทางโครงการ APEC Voices of the Future 2022 ยังได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ นารายา ในการออกแบบและจัดทำของที่ระลึกสำหรับมอบให้แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการและแขกผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย
———————
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เกิดขึ้นจากการร่วมกิจการระหว่างธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ดำเนินการโดย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และธุรกิจตลาดทุนที่ดำเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด โดยกลุ่มธุรกิจฯ มุ่งนำทรัพยากรสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเปี่ยมประสิทธิภาพด้วยบริการที่เหนือความคาดหมาย
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของกลุ่มธุรกิจฯ ครอบคลุมสินเชื่อบรรษัท สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี และสินเชื่อรายย่อย เช่นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อส่วนบุคคล ส่วนธุรกิจด้านตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจฯ ครอบคลุมธุรกิจวานิชธนกิจ (Investment Banking) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล (Wealth Management) ธุรกิจการลงทุน (Direct Investment) ตลอดจนธุรกิจจัดการกองทุน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kkpfg.com
———————
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของประเทศไทย เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ปัจจุบัน มี 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน (กรุงเทพฯ) วิทยาเขตชลบุรี และวิทยาเขตขอนแก่น ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนทั้งหมด 5 วิทยาลัย 10 คณะ ได้แก่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยการบินและคมนาคม วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม และ SPU’s British College ในส่วนของคณะประกอบไปด้วย คณะดิจิทัลมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์ และ คณะนิติศาสตร์ ได้แก่ รายละเอียดเพิ่มเติม www.spu.ac.th
———————
บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด (นารายา)
นารายาเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกที่ผลิตกระเป๋า แอสเซสเซอรี่ เสื้อผ้า และสกินเเคร์ที่ดึงดูดลูกค้าหลากหลาย กลุ่มทั่วโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 2532 และเติบโตจนกลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ไทยที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจนถึง ปัจจุบัน โดยมีสาขามากกว่า 18 แห่งทั่วโลก นารายาและแบรนด์ในเครือมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าคุณภาพสูงใน ราคาที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันได้สนับสนุนช่วยเหลือสังคม ชุมชน และดำเนินตามรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนารายาได้ที่ www.naraya.com